Phạm Thu Hương
GV. TSPhạm Thu Hương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thu Hương
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0243.7520358
Email huongpt.mdc@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 1602, đơn nguyên 2, toà nhà N 07 B3.2, phố Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội