Phạm Minh Hải
GV. ThS.Phạm Minh Hải
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Minh Hải
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Email minhhai.humg@gmail.com