Nguyễn Thị Minh Thu
GV. ThS.Nguyễn Thị Minh Thu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Thu
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520358
Số điện thoại nhà riêng 0243844461
Email nguyenthu2012@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số nhà 49, ngõ 138, đường Phú Diễn, Bắc Từ liêm, Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chủ yếu