Lê Thị Thu Hồng
GV. ThS.Lê Thị Thu Hồng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Thị Thu Hồng
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520358
Email lehong0903@gmail.com