Nguyễn Thị Huyền Trang
GV. ThS.Nguyễn Thị Huyền Trang
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Trang
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520358
Số điện thoại nhà riêng 02438570677
Email nguyenthihuyentrang@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số nhà 20, Ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chủ yếu