Phan Minh Quang
GV. ThS.Phan Minh Quang
Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phan Minh Quang
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1990
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0243.752.0358
Số điện thoại nhà riêng 0243.838.7878
Email phanminhquang@humg.edu.vn