Phan Thị Thái
GVC.TSPhan Thị Thái
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phan Thị Thái
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1962
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438383603
Email phanthithai@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 1809R1 chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. Phan Thị Thái, Đồng Thị Bích, Quản trị dự án đầu tư, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

2. Phan Thị Thái (chủ biên), Quản trị dự án đầu tư, NXB Giao thông vận tải, 2008

3. Phan Thị Thái (tham gia), Kinh tế quản trị doanh nghiệp công nghiệp (Dùng cho các lớp đại học chuyên ngành kỹ thuật), NXB Giao thông vận tải, 2000

Bài giảng

1. Phan Thị Thái (chủ biên), Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao (Dùng cho các lớp cao học chuyên ngành kinh tế công nghiệp), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

2. Phan Thị Thái (chủ biên), Quản trị nhân lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

3. Phan Thị Thái (chủ biên), Các phương pháp định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp (Dùng cho các lớp cao học chuyên ngành kinh tế công nghiệp), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

4. Phan Thị Thái (chủ biên), Phân tích rủi ro trong kinh tế đầu tư (Dùng cho các lớp cao học chuyên ngành kinh tế công nghiệp), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

5. Phan Thị Thái (chủ biên), Phương pháp lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2003

6. Phan Thị Thái (tham gia), Kinh tế nguyên liệu khoáng (Dùng cho ngành kinh tế QTDN mỏ - địa chất - dầu khí), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2002

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Lê Đăng Thức , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro của Tổng thầu trong thực hiện hợp đồng thiết kế, mua sắm, chế tạo và lắp đặt (EPCI) dự án phát triển khai thác mỏ dầu khí tại Việt Nam

2. Phạm Thị Thúy , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế- xã hội đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

3. Hoàng Quốc Việt , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ

1. Nguyễn Thị Mơ , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2009, Tên đề tài: Nghiên cứu PP đánh giá hiệu quả kinh tế của việc đổi mới công nghệ khai thác - áp dụng cho công ty TNHH MTV than Mạo Khê -TKV

2. Ngô Thị Thu Trang , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2009, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty NHiệt điện cao Ngạn -TKV

3. Nguyễn Thị Nhung , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chi phí đào tạo nghề trong điều kiện tự chủ tài chính, áp dụng cho trường cao đẳng gnheef mỏ Hồng Cẩm - TKV

4. Nguyễn Thị Hoàng Yến , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bằng sự liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - TKV

5. Phạm Thị Lương , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty kinh doanh than Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015

6. Bùi Thị Nguyệt Ánh , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp, áp dụng cho Công ty TNHH MTV than Mao Khê - TKV

7. Nguyễn Duy Hưng , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp định giá mỏ khoáng sản, áp dụng đối với mỏ đá vôi trắng tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

8. Trần Thị Hường , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tăng cường quản lý ngân sách cấp huyện tại thành phố Uông Bí , tỉnh Quảng Ninh

9. Nguyễn Thị Phương Thúy , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp huyện ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

10. Đinh Thị Lan Hương , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định giá trị, phương thức và thủ tục thanh toán tiền hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản của Nhà nước - Áp dụng cho mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai

11. Lê Nguyễn Lâm Hương , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp giảm thiểu rủi ro của Nhà máy sản xuất ống thép hàn thẳng tại KCN dịch vụ Dầu khí Soài Rạp-Tiền Giang

12. Vũ Minh Thùy , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi – Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vina

13. Nguyễn Văn Hưng , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp thu hút và duy trì nhân lực cho sản xuất trực tiếp của Công ty TNHH 1TV than Hồng Th

14. Nguyễn Đức Vịnh , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái-Vinacomin

15. VY Huy , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21- Bộ Quốc phòng

16. Nguyễn Đình Toàn , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty TNHH MTV phát triển và kinh doanh nhà - Thành phố Hồ Chí Minh

17. Phạm Ngọc Tuấn , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả thương mại trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP)”

18. Nguyễn Thị Xiêm , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hoàng Anh

19. Trịnh Bích Diệp , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Tăng cường quản lý tài sản cố định tại Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

20. Hoàng Minh Hiền , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Tăng cường thu hút và quản lý vốn ODA Hàn Quốc vào tỉnh Quảng Ninh

21. Đỗ Văn Diên , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Ban quản lý dự ángiao thông Hải Dương

22. Trần Văn Dũng , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi

23. Phạm Thu Hiền , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường quản lý Nhà nước về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Cục Kinh tế, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

24. La Thị Thu Hà , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây lắp ACC

25. La Tiến Thành , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Thăng Long

26. Vũ Văn Huy , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Tài nguyên - Môi trường Biển

27. Ngô Việt Thanh , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Tăng cường quản lý các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Ban Quản Lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Mỹ Tho

28. Lê Văn Thủy , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

29. Nguyển Văn Tuyển , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: “Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh”

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tuyển sericit sử dụng trong gốn sức cao cấp và xử lý biến tính bề mặt sericit làm nguyên liệu cho sơn kỹ thuật và polyme, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu đánh giá kinh tế tài nguyên và giá trị kinh tế một số mỏ đa kim khu vực Đông Bắc Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, Mã số TNMT.2016.03.03, Tham gia Đang thực hiện

3. Đánh giá giá trị kinh tế các mỏ đá vôi, titan, sắt laterrit ở Việt Nam và định hướng sử dụng hợp lý, Mã số TNMT.2013.03, Tham gia, Nghiệm thu 2015

4. Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản, Tham gia, Nghiệm thu 2008

5. Đánh giá kinh tế và định hướng khai thác, sử dụng titan sa khoáng ven biển Việt Nam, Mã số b2004-36-66, Chủ trì, Nghiệm thu 2004

6. Hoàn thiện chỉ tiêu đánh giá kinh tế địa chất các mỏ khoáng sản rắn, lấy ví dụ trên mỏ thiếc Phục Linh Thái Nguyên, Mã số B2001-36-21, Tham gia, Nghiệm thu 2001

7. Xây dựng chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp mỏ, Mã số B1998-36, Tham gia, Nghiệm thu 1998

8. Xác định hiệu quả kinh tế áp dụng công nghệ mới trong khoan thăm dò khoáng sản rắn ở Việt Nam, Tham gia, Nghiệm thu 1997

9. Xác định địa tô mỏ khoáng sản rắn, Mã số B1996, Tham gia, Nghiệm thu 1996

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc định giá tài nguyên khoáng sản, Chủ trì, Nghiệm thu 2014

2. Nghiên cứu phương pháp xác định mức tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước khi xin cấp quyền khai thác khoáng sản của nhà đầu tư - Áp dụng vào mỏ đá gabro xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên -Huế, Chủ trì, Nghiệm thu 2013

3. Nghiên cứu đánh giá rủi ro tiềm năng trong hoạt động dầu khí. Lấy ví dụ Bể Cửu Long, Mã số 715905, Tham gia, Nghiệm thu 2008

4. Các phương pháp đánh giá độ bất trắc rủi ro của dự án đầu tư, vận dụng vào đánh giá dự án xây dựng nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố, Chủ trì, Nghiệm thu 1998

5. Hoàn thiện quy chế trả lương mỏ than Mạo Khê, Tham gia, Nghiệm thu 1997

6. Lựa chọn hệ thống phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xí nghiệp các dự án đầu tư vào công nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, Chủ trì, Nghiệm thu 1996

7. Dự báo nhu cầu và giá cả khoáng sản Antimon đến năm 2005, Chủ trì, Nghiệm thu 1994

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Phan Thị Thái, Vận dụng phương pháp định giá bất động sản vào việc định giá tài nguyên khoáng sản dụng phương pháp định giá bất động sản vào việc định giá tài nguyên khoáng sản, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 29, 72-76, 2010

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phan Thị Thái, Bàn về quản lý thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Tạp chí Khoa học - Kỹ thuật mỏ - Địa chất, tập 61 kỳ 5 (2020) 47-53, 0

2. Về yếu tố thời gian đưa vào công thức dùng làm chỉ tiêu đánh giá các dự án đầu tư công nghiệp theo UNIDO, Tạp chí Kinh tế địa chất và NLK, Số 1, 31-34, 1997

3. Phan Thị Thái, Các phương pháp đánh đánh giá độ bất trắc và rủi ro của dự án đầu tư, vận dụng vào đánh giá dự án xây dựng nhà máy khí hóa lỏnh Dinh Cố, Tạp chí Kinh tế địa chất và NLK, 4, 1-8, 1998

4. Phan Thị Thái, Ngô Thế Bính, Đánh giá tác động của nhân tố đảm bảo hiệu quả quản lý tiền lương bằng phương pháp phân tích tương quan, Tạp chí Than Việt Nam, 10, 5-7, 1997

5. Ngô Thế Bính, Phan Thị Thái, Phương pháp phân tích tương quan đánh giá hiệu quả quản lý tiền lương ở doanh nghiệp, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 4, 14-18, 1998

6. Đỗ Đình Toát, Phan Thị Thái, Mỏ titan sa khoáng Hưng Lạc - một phát hiện mới về quặng titan sa khoáng ở vùng ven biển miền Trung, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 1, 71-77, 2003

7. Phan Thị Thái, Tác động môi trường và một số giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác titan sa khoáng ven biển Việt Nam, Thông tin Khoa học Công nghệ mỏ, 3, 22-24, 2004

8. Phan Thị Thái, Ảnh hưởng của thành phần vật chất đến giá trị kinh tế mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 6, trang 43-48, 2004

9. Phan Thị Thái, Đặc điểm địa chất các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam và vấn đề lựa chọn công nghệ khai thác hiện nay, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 55-61, 2004

10. Phan Thị Thái, Bàn về công thức xác định hàm lượng công nghiệp tối thiểu của các mỏ khoáng sản kim loại, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 30-32, 2004

11. Phan Thị Thái, Về công thức tính chỉ tiêu hàm lượng công nghiệp tối thiểu để đánh giá kinh tế mỏ titan sa khoáng ven bờ biển Việt Nam. Ví dụ mỏ Bầu Dòi - Bình Thuận, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 7, 79-83, 2007

12. Phan Thị Thái, Nghiên cứu phương pháp định giá tài nguyên khoáng sản, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 29, 67-71, 2010

13. Nguyễn Thị Mơ, Phan Thị Thái, ý nghĩa của việc áp dụng công nghệ vận tải than bằng băng tải ống tại Công ty than Mạo Khê, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35, 84-88, 2011

14. Phan Thị Thái, Một số biện pháp chủ yếu để nâng cao năng lực canh tranh trong đấu thầu dự án xây dựng của các doanh nghiệp xây dựngMột số biện pháp chủ yếu để nâng cao năng lực canh tranh trong đấu thầu dự án xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng, Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 38, 2012

15. Phan thị Thái, Hoàng Quốc Việt, Sự cần thiết phải định giá mỏ khoáng sản, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 3, 2015

16. Phan Thị Thái, Hoàng Quốc Việt, Thực trạng và tác động của hoạt động khoáng sản đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập chí Công thương, 9, 2017

17. Phan Thị Thái, Hoàng Quốc Việt, Thực trạng và phương hướng đẩy mạnh thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An trạng và phương hướng đẩy mạnh thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tạp chí Công thương, 10, 2017

18. Phan Thị Thái, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Quốc Định, Bàn về đấu giá quyền khai thác khoáng sản của các địa phương hiện nay, Tạp chí Công thương, 13, 2017

19. Phan Thị Thái, Nguyễn Quốc ĐỊnh, Một số đánh giá về về chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Việt Nam sau 4 năm thực hiện, Tạp chí Công thương, 10, 2018

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phan Thị Thái, A DISCUSSION ABOUT THE VALUATION METHODS FOR GLOBAL GEOLOGICAL PARK, EMMA5, , 0

2. , , , , 0

3. Phan Thi Thai, Select and complete the economic value assessment system of coastal titanium mineral mines in compatible with the current conditions in Viet Nam, Hội nghị TITAN ASEAN, , 2013

4. Phan Thi Thai, Current situation of royalties management for solid mineral explorantion in Vietnam and solution, Proceedings of international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2013, 2013, Hanoi, Viet Nam, , 2013

5. Phan Thi Thai, Determining amount payable to the state budget of investors’ mining rights, Proceedings of international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2013, 2013, Hanoi, Viet Nam, , 2013

6. Phan Thi Thai, The situation of the quality of official staff in mid – central geological division at present, Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), Proceedings of the ESASGD 2016, Hanoi, November 14, , 2016

7. Phan Thi Thai, The ifnluenced specific charateristics or mineral miner on their veluation, Proceedings of the 2nd international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2015, November 2015, Hanoi, Viet Nam, , 2015

8. Phan Thi Thai, Reviewing the implementation of decree 203/ND-CP: regulations and methods for charging mineral mining permit fees at state owned mineral mines, Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), Proceedings of the ESASGD 2016, Hanoi, November 14, , 2016

Bài báo hội nghị ngành

1. Phan Thị Thái, Một số suy nghĩ về định mức lao động trong quản lý hoạt động dầu khí, HN KH – CN Viện dầu khí Việt Nam, 754-760, 2008

2. Phan Thị Thái, Đặc điểm địa chất các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam và vấn đề lựa chọn công nghệ khai thác hiện nay, Hội thảo KHKT mỏ toàn quốc lần thứ XVI của Hội KH&CN mỏ VN, 272-278, 2004

3. , Một số phương pháp định giá mỏ khoáng sản trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội nghị KH địa chất và tài nguyên Việt Nam, , 2015

4. , Lựa chọn, vận dung phương pháp định giá mỏ khoáng sản phục cho quản lý Nhà nước trong cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản, Hội nghị KH địa chất và tài nguyên Việt Nam, , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Phan Thị Thái, Lựa chọn hệ thống phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xí nghiệp các dự án đầu tư vào công nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, Báo cáo HNKH lần thứ 12 - ĐH Mỏ - Địa chất, 197-208, 1996

2. Phan Thị Thái, Các phương pháp đánh giá độ bất trắc và rủi ro của dự án đầu tư, vận dụng vào đánh giá dự án xây dựng nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố, Báo cáo HNKH lần thứ 13 - ĐH Mỏ - Địa chất, 176-180, 1998

3. , Sự giống và khác nhau của hệ thống phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xí nghiệp các dự án đầu tư vào công nghiệp của Liên xô cũ và các nước Đông Âu với UNIDO, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất, 100-106, 1998

4. Phan Thị Thái, Dự báo thị trường nguyên liệu khoáng titan đến năm 2010, Báo cáo HNKH lần thứ 15 - ĐH Mỏ - Địa chất, 225-228, 2002

5. Phan Thị Thái, Thời gian và hàm lượng công nghiệp tối thiểu, Báo cáo HNKH lần thứ 15 - ĐH Mỏ - Địa chất, 44-46, 2004

6. Phan Thị Thái, Mô hình hồi quy biểu diễn sự phụ thuộc của hàm lượng công nghiệp tối thiểu, Báo cáo HNKH lần thứ 15 - ĐH Mỏ - Địa chất, 47-50, 2004

7. Phan Thị Thái, Lựa chọn chỉ tiêu công nghiệp chính để tính trữ lượng trong đánh giá kinh tế mỏ titan sa khoáng ven bờ biển Việt Nam, Báo cáo HNKH lần thứ 17 - ĐH Mỏ - Địa chất, 290-292, 2006

8. Phan Thị Thái, Sự tương đồng đặc điểm địa chất mỏ của các mỏ titan sa khoáng ven bờ biển Việt Nam và các mỏ sa khoáng tổng hợp các khoáng vật nặng tỉ trọng 4,2 – 5,3 ven bờ biển của một số nước trên thế giới, Báo cáo HNKH lần thứ 17 - ĐH Mỏ - Địa chất, 285-289, 2006

9. Phan Thị Thái, Thực trang công tác định mức lao động và vấn đề đặt ra trong công tác giảng dạy môn học này, Báo cáo HNKH lần thứ 18 - ĐH Mỏ - Địa chất, 48-52, 2008

10. Phan Thị Thái, Tìm hiểu hoạt động định giá bất động sản ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Báo cáo HNKH lần thứ 19 - ĐH Mỏ - Địa chất, , 2010

11. Phan Thị Thái, Giới thiệu phần mềm CRYSTAL BALL và ứng dụng chúng trong phân tích rủi ro của án đầu tư, Báo cáo HNKH lần thứ 20 - ĐH Mỏ - Địa chất, , 2012