Trần Văn Hiệp
GV. ThS.Trần Văn Hiệp
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Văn Hiệp
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0438383603
Số điện thoại nhà riêng 0983452009
Email tranvanhiep@humg.edu.vn