Nguyễn Thị Kim Ngân
GVC.TSNguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Công đoàn Khoa, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Đơn vị Hội đồng Khoa, Công Đoàn Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1968
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 18 Phố Viên Phường Đức Thắng Quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội
Số điện thoại nhà riêng P612 nhà CT 1B Khu Đô thị mới Nghĩa Đô
Email nguyenthikimngan@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Châu Thị Toàn , Trường Đại Học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

2. Lê Đình Hảo , Trường Đại Học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

3. Dương Phúc tân , Trường Đại Học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Huy Gia Minh

4. Đoàn Thị Xoan , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Tăng cường quản trị nhân lực tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Ly

5. Vũ Thi Sỹ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Than Hòn Gai - TKV

6. Trần Xuân Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

7. Võ Thị Tuyết Nhung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Giải pháp tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh ủy Quảng Ngãi

8. Phạm Xuân Ngạn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

9. Dương Bảo Khánh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Họ và tên học viên: Dương Bảo Khánh

10. Nông Thị Mai Loan , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường quản lý cán bộ công chức khối cơ quan thuộc UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

11. Triệu Thanh Ngần , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

12. Phạm Hùng Sâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

13. Vũ Huy Cần , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Giải pháp tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa

14. Trịnh Minh Tú , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá

15. Thanongxay Kalikham , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường quản lý môi trường trong hoạt động khai thác than tại Công ty Viengphukha - Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

16. Đào Tất Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty điện lực Hưng Yên

17. Phạm Quang Huy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty điện lực Hưng Yên

18. Trịnh Thị Hà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa

19. Nguyễn Văn Quảng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

20. Lê Quỳnh Lan , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

21. Lê Kim Phượng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

22. Trần Văn Cương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

23. Phan Lệ Hằng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

24. Trần Vũ Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Phan Anh; Nguyễn Thị Kim Ngân; Nguyễn Thị Thùy Hương, Vietnam’s National Energy Development Strategy to 2030 and Outlook to 2045, International Journal of Economics and Business Administration, Volume VIII, 4, 1023-1032, 2020

2. Nguyễn Thị KIm Ngân, Green Growth in Mining – the Trends of Southeast Asia and Lessons For Viet Nam, Inżynieria Mineralna — LIPIEC – GRUDZIEŃ JULY – DECEMBER — Journal of the Polish Mineral Engineering Society;, 10.29227/IM-2019-02-59, 73-78, 2019

3. Nguyenx Thị Kim Ngân, Green Growth in Mining – the Trends of Southeast Asia and Lessons For Viet Nam, Inżynieria Mineralna — LIPIEC – GRUDZIEŃ JULY – DECEMBER — Journal of the Polish Mineral Engineering Society;, 10.29227/IM-2019-02-59, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Kim Ngân; Hoàng Thị Phượng, Tiềm năng và xu hướng sử dụng năng lượng sạch ở Việt nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 5, 1-8, 2020

2. Nguyễn Thị Kim Ngân Phạm Văn Báo, Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí khoa học Quản lý và công nghệ, 6/2018, 22, 2018

3. Nguyễn Thị Kim Ngân Phạm Trung Kiên, Quản lý nhà nước về môi trường thành phố Bạc Liêu - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Công thương, 11, 2017

4. Nguyễn Thị KIm Ngân Khương Mạnh Hùng, Xây dựng các tiêu chí phân loại các nhóm mỏ khoáng sản phục vụ cấp giấy phép khai thác, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, 2012

5. Nguyễn Thị Kim Ngân, Đánh giá việc áp dụng công cụ tài chính nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường của Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 29, 2010

6. Nguyễn Thị Kim Ngân, Ứng dụng ISO 14000 và LCA vào công tác quản lý môi trường Việt Nam, Tạp chí khoa học Mỏ - Địa chất, 2007

7. Nguyễn Thị Kim Ngân, Hiện trạng môi trường vùng than Quảng Ninh, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, Tạp chí của Bộ tài nguyên và Môi trường, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Lê Đăng Thức; Nguyễn Thị Kim Ngân; Phạm Ngọc Tuấn, Target cost setting model for new PSC amid low oil price Green Growth in Mining – the Trends of Southeast Asia and Lessons For Viet Nam, International Conference economic management in mineral activities – EMMA5, 217-223, 2020

2. Nguyễn Thị Kim Ngân; Trần văn Hiệp; Lê Thị Thúy Hà, Policy tax for environmental protection in some countries in the world and lessons learned for Vietnam, International Conference economic management in mineral activities – EMMA5, 86-96, 2020

3. Nguyễn Thị Kim Ngân Bùi Thị Mai, THE COST OF COAL PRODUCTION IN VIETNAM AND THE COMPARISON TO THAT IN SOME OTHER COUNTRIES IN THE WORLD, EMMA4, , 2018

4. Nguyễn Thị Kim Ngân, Xung đột giữa người dân và doanh nghiệp khai thác khoáng sản - Thực trạng và giải pháp; The Conflict between Residents and Businesses in Mining Operations - Reality and Solutions, EMMA3, , 2016

5. Nguyễn Thị KIm Ngân, Những bất cập trong thực hiện qui định về phí bảo vệ môi trường đứng từ góc độ doanh nghiệp khai thác khoáng sản; THE ISSUES IN IMPLEMENTING REGULATIONS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION CHARGES FROM PERSPECTIVES OF MINING BUSINESSES, EMMA2, , 2015

6. Nguyễn Thị KIm Ngân Kim Mạnh Tuấn, Quản lý nước thải trong khai thác than Việt Nam, thực trạng và giải pháp; Wastewater management in Vietnam's coal mining industry - the status quo and solutions, EMMA1, , 2013

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Thị Kim Ngân; Đào Văn Chi, Đề xuất mô hình quản lý cải tạo phục hồi môi trường mỏ khai thác lộ thiên cao lanh, felspat tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2020, 143, 2020

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Kim Ngân, Đánh giá việc sử dụng công cụ kinh tế và chính sách bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 22, , 2011

2. Nguyễn Thị Kim Ngân, Bàn về Quản trị môi trường, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học Đại học Mỏ Địa chất, , 2008

3. Nguyễn Thị KIm Ngân, Phương pháp xác định ký quĩ môi trường trong khai thác khoáng sản, Hội nghị khoa học - Đại học Mỏ - Địa chất, , 2004

4. Nguyễn Thị KIm Ngân, “Giải pháp tăng cường quản lý chất lượng môi trường trong khai thác mỏ vùng Quảng Ninh, Hội nghị khoa học - Đại học Mỏ - Địa chất, , 2002

5. Nguyễn Thị Kim Ngân, “Xí nghiệp mỏ cần làm gì để có ISO 14000 về bảo vệ môi trường”, Hội nghị khoa học - Đại học Mỏ - Địa chất, , 2000

6. Nguyễn Thị Kim Ngân, “Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các chi phí của bảo vệ môi trường trong các vùng công nghiệp khai thác mỏ”,, Hội nghị khoa học - Đại học Mỏ - Địa chất, , 2000

7. Nguyễn Thị KIm Ngân, Những bất cập trong việc sử dụng công cụ kinh tế và chính sách môi trường trong hoạt động khai thác than lộ thiên - KTV, Hội nghị khoa học Đại học Mỏ - Địa chất, , 0

8. , , , , 0