Nguyễn Thanh Thủy
GVC.ThSNguyễn Thanh Thủy
Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thanh Thủy
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38.38.36.03
Email nguyenthanhthuy@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Nguyễn Thanh Thủy, Khoa Kinh tế- QTKD, trường Đại học Mỏ- Địa chất

18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Thanh Thuy Vu Diep Anh, Factors affecting psychology of workers on drilling rigs for oil and gas exploration and exploitation in Vietnam, Proceedings of the 1st international scientific conference on economic management in mineral activities – EMMA, Hanoi, 421-424, 2013

2. Nguyen Thanh Thuy, Measuring job satisfaction of employees working on Vietnam offshore oil-rigs,, Proceedings of the 2nd international scientific conference on economic management in mineral activities – EMMA, Hanoi, 158-165, 2015

3. Nguyễn Thanh Thủy, Application of JDI model to investigate job satisfaction of employees working on Viet Nam oilrigs, Proceedings of the ESASGD 2016, Session: Economic Management in Mineral Activities (EMMA), Hanoi, 36-41, 2016

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thanh Thủy, Cân bằng công việc và cuộc sống đối với lao động làm việc trên giàn khoan biển Việt Nam, Hội nghị khoa học xã hội với sự phát triển bền vững, 158, 2020

2. Nguyễn Thanh Thủy, Áp dụng cơ chế khoán chi phí trong Trường Đại học nhằm nâng cao tính tự chủ- Lấy ví dụ Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về Tự chủ Đại học, 258, 2018

3. Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Thanh Thủy, Phân tích những cơ hội và thách thức của ngành bán lẻ Việt Nam khi hội nhập WTO, Khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ- Địa chất, 267-270, 2010

4. Nguyễn Thanh Thủy, , Khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, , 2012

5. Nguyễn Thanh Thủy, Sự cần thiết tăng cường dự trữ dầu thô quốc gia Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Khoa học lần thứ 21, trường Đại học Mỏ- Địa chất, 109-114, 2014

6. Nguyễn Thanh Thủy, Giá bán giới hạn cho các mỏ dầu tới hạn, Hội nghị khoa học lần thứ 15, Đại học Mỏ- Địa chất, 267-270, 2002