Phạm Ngọc Tuấn
GV. ThS.Phạm Ngọc Tuấn
Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Ngọc Tuấn
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438383603
Email phamngoctuan1987@gmail.com