Lê Thị Thu Hường
GV. ThS.Lê Thị Thu Hường
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Thị Thu Hường
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.37550809
Email lethithuhuong@humg.edu.vn