Nguyễn Văn Thưởng
GV. ThS.Nguyễn Văn Thưởng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Thưởng
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550809
Email nguyenvanthuong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)