Nguyễn Đức Thắng
GV. ThSNguyễn Đức Thắng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đức Thắng
Đơn vị Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550809
Email nguyenducthang@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Ngõ 1, Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội