Trần Bắc Bộ
Trung tá - ThSTrần Bắc Bộ
Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên Trần Bắc Bộ
Đơn vị Khoa Giáo dục Quốc phòng, Bộ môn Đường lối quân sự
Chức vụ Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 38387615
Số điện thoại di động 0985696428
Email tranbacbo@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

P701, Nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Bắc Bộ, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin KHQS Pháo binh, 56, 32, 2019

2. Trần Bắc Bộ, Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hiện nay, Thông tin KHQS Pháo binh, 2019

3. Trần Bắc Bộ, Một số kinh nghiệm sử dụng pháo binh chi viện cho Trung đoàn bộ binh 66 của Sư đoàn bộ binh 10 tiến công tiêu diệt căn cứ Non Nước (Tây Nguyên) năm 1972, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2018

4. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Đổi mới công tác quản lý sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tài liệu GDQP-AN, Quý 4, 2017

5. Trần Bắc Bộ, Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên ở trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin KHQS Pháo binh, 2017

6. Trần Bắc Bộ, Phạm Công Tú, Một số giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí DQTV -GDQP, 2017

7. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số đặc biệt, 2017

8. Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 6, 2014

9. Trần Bắc Bộ, Bùi Thế Trung, Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới khống chế Pháo binh đảm bảo cho các nhiệm vụ chiến đấu của Binh chủng, Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, 6, 2013

10. Trần Bắc Bộ, Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự vệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 57, 2012

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trung tá. ThS Trần Bắc Bộ Trung úy Nghiêm Công Đĩnh, Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh bảo đảm sự phát triển bền vững ở vùng biển, đảo hiện nay, Hội nghị khoa học "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", , 2020

2. , Tác động của mạng xã hội tới sự ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay, Hội nghị khoa học "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", , 2020

Bài báo hội nghị trường

1. Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22. ESASGD 2016, , 2016

2. Trần Bắc Bộ, Xây dựng và ứng dụng website khoa Giáo dục quốc phòng vào công tác thông báo kết quả học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 21 năm 2014, , 2014

3. Trần Bắc Bộ; Nguyễn Văn Quảng, Xây dựng chương trình quản lý điểm và cấp chứng chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 20 năm 2012, , 2012

4. Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đảm bảo khảo thí môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Hội Nghị khoa học lần thứ 23 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tháng 12 năm 2018, , 0