Phạm Thị Thủy
GV.ThS.Phạm Thị Thủy
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Thủy
Đơn vị Công Đoàn Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Email phamthithuy@humg.edu.vn