Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thị Liên
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Văn Phòng Khoa
Chức vụ Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Nhân viên hành chính
Năm sinh 1990
Giới tính Nữ
Email nguyenthilien@humg.edu.vn