Nguyễn Văn Bưởi
GVC.TSNguyễn Văn Bưởi
Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Bưởi
Đơn vị Bộ môn Kinh tế cơ sở, TT KHCN Mỏ và Môi trường
Chức vụ Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1957
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550805
Email nguyenvanbuoi@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Lê Thị Hoài Thu , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2017

2. Lê Trung Thành , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2017

3. Đinh Trung Kiên , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2017

4. Lê Minh Khoa , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2016

5. Phạm Phú Phước , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2016

6. Nguyễn Phước Huy , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2016

7. Vũ Thị Hoài Linh , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2016

8. Hoàng Thị Hương Giang , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2016

9. Hoàng Ánh Ngọc , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015

10. Nguyễn Ngọc Minh , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015

11. Nguyễn Khánh Hoàng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015

12. Nguyễn Ngọc Hoàng Yến , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015

13. Triệu Thị Nhuận , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015

14. Vũ Thị Nguyệt , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015

15. Nguyễn Quang Tuấn , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014

16. Bùi Hải Quỳnh , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014

17. Nguyễn Thị Ngọc Anh , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014

18. Phương Hữu Từng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014

19. Trịnh Quang Khoa , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014

20. Hoàng Thị Khuyên , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014

21. Nguyễn Đình Hải , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2013

22. Phạm Thị Xuân Hằng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2013

23. Đặng Hoài Nam , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2013

24. Phạm Kiên Trung , Trường đại học Mỏ Địa chất, 2013

25. Nguyên Hữu Tư , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2013

Các hướng nghiên cứu chủ yếu