Nguyễn Thị Ngọc Anh
GVC. ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đơn vị Bộ môn Kinh tế cơ sở
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Email nguyenthingocanh@humg.edu.vn
Sách đã xuất bản
Các hướng nghiên cứu chủ yếu