Hứa Ngọc Sơn
ThS.Hứa Ngọc Sơn
UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Hứa Ngọc Sơn
Đơn vị Hội đồng Khoa
Chức vụ UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1973
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0942868968
Email huasoniemm@yahoo.com