Văn phòng: P.605 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Điện thoại: (+8424) 37523432

Email: codien@humg.edu.vn; khoacodienmdc@gmail.com

1. Lịch sử phát triển:

Khoa Cơ - Điện có tiền thân là Bộ môn Cơ - Điện mỏ, với bề dày truyền thống đã tham gia đào tạo các kỹ sư đầu ngành từ năm 1956 nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đát nước

Hiện cơ cấu tổ chức của Khoa gồm 5 Bộ môn chuyên môn (Điện khí hóa, Kỹ thuật điện - Điện tử, Tự động hóa, Máy và thiết bị công nghiệp, Kỹ thuật cơ khí), 01 Xưởng Cơ - Điện và Văn phòng Khoa.

2. Đội ngũ giảng dạy:

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa là các nhà khoa học nhiệt huyết, có kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cán bộ tham gia công tác giảng dạy Đại học, Sau đại học, nghiên cứu khoa học trong Khoa là những chuyên gia đầu ngành, có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước như: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc,...

3. Công tác đào tạo:

Đào tạo đại học: 

Hiện nay, Khoa Cơ - Điện đang đào tạo 5 Ngành ở hệ Đại học, với nhiều chuyên ngành kèm theo, đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra của Bộ giáo dục và đào tạo cũng như nhu cầu sản xuất và nghiên cứu khoa học.

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo, bao gồm: 

 • Công nghệ chế tạo máy
 • Cơ khí ô tô
 • Điện - Điện tử
 • Điện công nghiệp
 • Điện khí hóa
 • Hệ thống điện
 • Tự động hóa
 • Máy và Thiết bị mỏ
 • Máy và tự động thủy khí

Đào tạo Sau đại học:

Bên cạnh công tác đào tạo Đại học, công tác đào tạo Sau đại học cũng đã được Khoa chú trọng. Các ngành đào tạo Sau đại học, bao gồm:

 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật cơ khí động lực

4. Công tác nghiên cứu khoa học:

 • Với định hướng nghiên cứu và ứng dụng, việc chú trọng trong cong tác nghiên cứu khoa học được được Khoa chú trọng và quan tâm. Nhiều công bố trên các tạp chí ISI, Scopus, hay các tạp chí trong và ngoài nước được các tác giả là đội ngũ cán bộ trong Khoa Cơ - Điện đăng tải và được đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế khoa học của Khoa và Nhà trường trên phạm vi quốc tế.
 • Hằng năm, sinh viên trong Khoa đã tham gia vào phong trào nghiên cứu khoa học, nhiều nhóm sinh viên đã đạt các giải cao cấp trường và cấp Bộ giáo dục đào tạo.
 • Các Nhà khoa học trong Khoa đã thâm nhập và hội nhập mạnh mẽ vào trào lưu gắn công tác nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất, Trung tâm Cơ điện mỏ đã có nhiều phối hợp với các thầy cô giáo để thực hiện và triển khai hàng chục các đề tài phục vụ sản xuất trị giá hàng chục tỷ đồng.

5. Mục tiêu và định hướng phát triển

Lĩnh vực đào tạo:

Phát huy thế mạnh trong đào tạo Đại học, Sau đại học, tăng cường cả chất lượng và số lượng  của các học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Công tác NCKH phục vụ sản xuất:

 • Tăng cường đề tài, dự án cao cấp.
 • Tham gia chủ động và tích cực vào các hội nghị Khoa học trong và ngoài nước.
 • Tăng cường công tác hợp tác với các cơ sở sản xuất, các Trường ở trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo và công tác NCKH.

 

 

Các đơn vị, tổ chức
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (+8424) 37550500
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội