Khổng Cao Phong
PGS.TS.Khổng Cao Phong
Đảng ủy viên Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Họ và tên Khổng Cao Phong
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Khoa Cơ - Điện, Hội đồng Khoa, Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550643
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội