Phạm Văn Tiến
GV.TSPhạm Văn Tiến
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Văn Tiến
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1973
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.33388263
Email phamtienmdc@gmail.com