Lê Thị Hồng Thắng
Trợ giảng KS.Lê Thị Hồng Thắng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Thị Hồng Thắng
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438388263
Số điện thoại di động 0913571328
Email hongthang.humg@gmail.com