Nguyễn Thế Hoàng
GV. ThS.Nguyễn Thế Hoàng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thế Hoàng
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0983517363
Email nguyenthehoangauto@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Đường Võ Cường 132, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh