Phạm Thị Thanh Loan
GVC.TS.Phạm Thị Thanh Loan
Tổ Trưởng tổ công đoàn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Thanh Loan
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Tổ Trưởng tổ công đoàn, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0437647137
Số điện thoại di động 0915926568
Email thanhloanbkhn@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện