Ngô Thanh Tuấn
Ngô Thanh Tuấn
Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Họ và tên Ngô Thanh Tuấn
Đơn vị Khoa Cơ - Điện, Hội đồng Khoa, Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. T.-T. Ngo, H. Shirzadfar, D. Kourtiche, and M. Nadi, A Planar Interdigital Sensor for Bio-impedance Measurement: Theoretical analysis, Optimization and Simulation, Journal of Nano- and Electronic Physics, 6, 1, 1-7, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Nhỉ, Nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng hạ áp 660V công ty than Nam Mẫu, Công nghiệp mỏ, 5, 40-43,72, 2017

2. Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Nhỉ, Nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng hạ áp 660V công ty than Hà Lầm, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 1+2, 199-203, 2017

3. Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Hanh Tiến, Phạm Ngọc Bình, Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa tổng chiều dài mạng điện với điện dung cách điện của mạng của các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều – Uông Bí, Tự động hóa ngày nay, 115, 2010

4. Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Hanh Tiến, Nguyễn Đình Hiếu, Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa số thiết bị đấu vào mạng với điện dẫn cách điện của mạng của các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều – Uông Bí, Tự động hóa ngày nay, 114, 36-39, 2010

5. Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Hanh Tiến, Nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng hạ áp 660V mỏ than hầm lò Quảng Ninh, Tự động hóa ngày nay, 111, 36-39, 2009

6. Nguyễn Hanh Tiến, Ngô Thanh Tuấn, Nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng hạ áp 660V mỏ than hầm lò vùng Cẩm Phả - Mông Dương, Công nghiệp mỏ, 3, 20-24, 2009

7. Nguyễn Hanh Tiến, Ngô Thanh Tuấn, Nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng hạ áp 660V mỏ than hầm lò vùng Hòn Gai, Tự động hóa ngày nay, 98, 16-17, 2008