Văn phòng: Phòng 710, nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.22451990

Email: ptndth@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

     Ngày 10 tháng 02 năm 2010, PGS.TS Trần Đình Kiên, Hiệu trưởng đã ký quyết định số 83/QĐ-MĐC thành lập Phòng Thí nghiệm Địa tin học.

     Ngày 10 tháng 10 năm 2019, GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng đã ký quyết định số 1345/QĐ-MĐC về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng Thí nghiệm Địa tin học.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

     Phòng hiện nay có 3 cán bộ viên chức trong đó có 1 Tiến sĩ kiêm nhiệm, 2 Thạc sĩ.

3. Chức năng

     Phòng Thí nghiệm Địa tin học trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin, có chức năng phục vụ công tác thực hành cho các chuyên nghành đào tạo sinh viên công nghệ thông tin, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ của cán bộ và sinh viên trong Khoa Công nghệ thông tin nói riêng và trong Trường nói chung.

4. Nhiệm vụ

     Tham gia công tác hướng dẫn thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu của các chuyên nghành đào tạo trong Khoa.

     Xây dựng phát triển sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực Khoa học Trái đất, Năng lượng, Kinh tế.

5. Mục tiêu và định hướng phát triển

     Định hướng phát triển của Phòng là xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao để có thể đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ...

     Tư vấn cho Khoa và Trường về các thiết bị thực hành, thực tập, các công nghệ tiên tiến phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học…

6. Khen thưởng

     Phòng Thí nghiệm Địa tin học nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”.

     Cán bộ của  Phòng đã liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo”, “Giấy khen Hiệu trưởng”…