Nguyễn Thị Mai Dung
GVC.TSNguyễn Thị Mai Dung
Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Dung
Đơn vị Khoa Công nghệ Thông tin, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0985 276 806
Email nguyenthimaidung@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Trần Mai Hương , Trường Đại học Mỏ - ĐỊa chất, Tên đề tài: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHỐI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ LỚN (GEOSPATIAL BIG DATA) VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIS

2. Trần Thanh Hà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nghien cuu mot so giai phap xu ly anh rardar lap the de nang cao do chinh xac thanh lap mo hinh so dia hinh

Thạc sĩ

1. Phạm Thị Hà , Đại học Mỏ- Địa chất, 2012, Tên đề tài: Ứng dụng tư liệu viễn thám và GIS trong đánh giá và dự đoán biến động lớp đất phủ

2. Khổng Thị Việt Anh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định tiềm năng nước ngầm phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước

3. Lê Ngọc Thúy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý nước hồ khu vực thành phố Hà Nội

4. Phạm Hồng Lam , Đại học Mỏ- Địa chất, 2010, Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1/10.000 tỉnh Phú Thọ

5. Đặng Phương Nhung , Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý từ bản đồ địa hình 1/5.000

6. Nguyễn Thị Ngọc Hồi , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 1/50.000 Vịnh Bắc Bộ phục vụ an ninh quốc ph