Nhữ Văn Bách
GS.TS.NGUTNhữ Văn Bách
Họ và tên Nhữ Văn Bách
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Năm sinh 1946
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 38385005
Email nhuvanbach@humg.edu.vn