Nguyễn Đình An
GVC.TSNguyễn Đình An
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đình An
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1974
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 38340812
Email nguyendinhan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 502 nhà C12, Bộ môn KTLT, khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa Chất

18 Phố Viên, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

 

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Bahareh Kalantar, Xuan-Nam Bui, An-Dinh Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do, and Hoang Nguyen, Composition and morphology characteristics of magnetic fractions of coal fly ash wastes processed in high-temperature exposure in thermal power plants, MDPI, 0

2. Xiliang Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Dieu Tien Bui, Hossein Moayedi, Novel Soft Computing Model for Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-pit Mines Based on Particle Swarm Optimization and XGBoot, Natural Resources Research, 0

3. Hoang Nguyen, Xuan Nam Bui, Quang Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui Thao Le, Ngoc Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang Bac Bui, Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over pressure in open pit coal mine, Acta Geophysica,, 0

4. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Dinh An-Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do & Hoang Nguyen, A novel approach in adsorption of heavy metal ions from aqueous solution using synthesized MCM-41 from coal bottom ash, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 0

Bài báo tạp chí Scopus

1. BUI Xuan Nam, NGUYEN Hoang, TRAN Quang Hieu, BUI Hoang Bac, NGUYEN Quoc Long, NGUYEN Dinh An, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, A Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, vol. 2, 8-20, 2019, No. 2 (44), 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Đình An, Bùi Xuân Nam, Mô phỏng trình tự nổ mìn visai trên máy vi tính, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội., Số chuyên đề ngành KTLT, Tr. 74-75, 2006

2. Nhữ Văn Bách, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Nổ mìn đảm bảo kích thước cỡ quặng II ở mỏ Apatit Lào Cai, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội., Số chuyên đề ngành KTLT, Tr. 11-14, 2006

3. Kiểm tra tốc độ nổ và thời gian visai khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên bằng thiết bị Micro Trap VOD, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội., Số chuyên đề ngành KTLT, Tr. 50-52, 2006

4. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Những biện pháp giảm thiểu tác dụng chấn động khi ổ mìn ở mỏ than Núi Béo, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội., 14, Tr. 58-62, 2006

5. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Một số công nghệ và thiết bị tiên tiến phục vụ công tác khoan - nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, Tr. 34-36, 2010

6. Nguyễn Đình An, Trần Khắc Hùng, Nghiên cứu phương pháp xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý cho các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, Tr. 36-38, 2010

7. Nhữ Văn Bách, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Trần Khắc Hùng, Phương pháp xác định tốc độ dao động của nền đất khi nổ mìn vi sai phi điện, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội., 38, Tr. 25-28, 2012

8. Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Lê Thị Thu Hoa, Tạ Minh Đức, Nghiên cứu phương pháp xác định cường độ sóng va đập không khí theo điều kiện thời tiết khí hậu cho mỏ than Núi Béo, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, Tr. 112-114, 2015

9. Nguyễn Đình An, Phân loại đất theo độ nổ cho một số mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng ở Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, Tr. 87-89, 2017

10. Trần Đình Bão, Fomin S.I., Vũ Đình Trọng, Nguyễn Đình An, Phân tích mức độ ảnh hưởng của một số thông số đến tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên để xác định sản lượng hợp lý, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, Tr. 37-42, 2017

11. Trần Đình Bão, Fomin S.I., Nguyễn Đình An, Vũ Đình Trọng, Phân tích độ nhạy của các thông số mỏ đến sản lượng mỏ trong giai đoạn thiết kế. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, Tr. 15-18, 2017