Nguyễn Anh Tuấn
PGS.TS.GVCCNguyễn Anh Tuấn
Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Phó Giám đốc (Phụ trách)
Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên, TT Nghiên cứu Cơ - Điện mỏ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Phó Giám đốc (Phụ trách)
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84) 024 8387523
Số điện thoại nhà riêng (+84) 024 83 87 904
Số điện thoại di động (+84) 0912 50 70 96
Email nguyenanhtuan@humg.edu.vn
Fax (+84) 024 38681888
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 501, Nhà C 12 Tầng, Bộ môn Khai thác lộ thiên,

Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (100000), Vietnam --- Surface Mining Department, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien Street, Duc Thang Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi 100000, Vietnam

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Phạm Văn Việt , Trường đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống khe nứt với công nghệ khai thác nhằm nâng cao hệ số thu hồi đá khối cho một số mỏ đá ốp lát ở Việt Nam

Thạc sĩ

1. Lương Xuân Thưởng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định và tối ưu hóa các thông số hệ thống khai thác mỏ đá ốp lát Gabro Quê Chữ, Thừa Thiên Huế

2. Vũ Văn Giang , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định một số thông số hệ thống khai thác hợp lý đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong và sau khai thác cho một số mỏ đá vật liệu xây dựng ở tỉnh Hà Giang.

3. Nguyễn Đức Hải , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá ổn định bờ mỏ của mỏ than Cọc Sáu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định bờ mỏ trong điều kiện thời tiết cực đoan.

4. Nguyễn Thị Nhường , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thu hồi than phẩm cấp thấp trong quá trình khai thác tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu-Vinacomin

5. Phạm Thị Thu Hương , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các thông số công nghệ khai thác hợp lý nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình khai thác tại một số mỏ đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

6. Nguyễn Tuấn Anh , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn cao độ hợp lý khi mở vỉa, sử dụng hệ thống khai thác lớp bằng vận tải trực tiếp cho mỏ đá vôi Kim Giao có địa hình phức tạp tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, làm vật liệu sản xuất xi măng

7. Nguyễn Tuấn Anh , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Đánh giá mức độ ổn định tầng, bờ mỏ và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao ổn định khu Đông mỏ đồng Sin Quyền

8. Nguyễn Thị Quyên , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu trung hòa chất lượng các thành phần khoáng trong quá trình khai thác đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng, áp dụng mỏ đá Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Mô hình hoá khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam, Mã số B2019-MDA-02, Chủ trì, Nghiệm thu Nghiệm thu 28/06/2021, Xuất Sắc

2. Nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa chương trình và giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2009-2010, Mã số B2009-02-01ATLĐ, Tham gia chính, Nghiệm thu 30/11/2010

3. Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ thân thiện môi trường để khai thác quặng inmenit (Ti) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, Mã số VN/06/008, Tham gia chính, Nghiệm thu 30/10/2010

Cấp Tỉnh

1. Xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Mã số HN 01/2022/HĐ-TV, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 15/7/2022, Tốt

2. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -130m mỏ đá Núi Nhỏ, Mã số 831 QĐ/UBND tỉnh Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 24/5/2019

3. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -100m mỏ đá Thường Tân III và Thường Tân IV xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Mã số 3209/QĐ-UBND Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 24/01/2019

4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -150m cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, 2018, Mã số 2385/QĐ-UBND Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 3/8/2018

5. Đánh giá hiện trạng, xây dựng mô hình công nghệ khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường tại các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn, 2009-2010, Mã số QĐ số 410/QĐ-UBN, Tham gia chính, Nghiệm thu Nghiệm thu 30/12/2010, Tốt

6. Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn tỉnh Hà Tây đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, 2007-2008, Mã số Số 118 QĐ/KHĐT-QH, 2008, Tham gia chính, Nghiệm thu 30/11/2008

Cấp cơ sở

1. Mô hình hóa khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt hỗ trợ thiết kế và lập kế hoạch khai thác một số mỏ đá khối ở Việt Nam, Mã số T17-36, Chủ trì, Nghiệm thu 11/2018

2. Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán xác định sản lượng hợp lý cho các mỏ khai thác lộ thiên sâu vùng Quảng Ninh, Mã số T41-2007, Chủ trì Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Tien Dung Le, Dinh Hieu Vu, Anh Tuan Nguyen, Characteristics of top coal fall in front of face support in longwall: A case study., Vietnam Journal of Earth Sciences, 42, 2, 152-160, 2020

2. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M, Gasc-Barbier, Grouping discontinuities in representative sets: influence on the stability analysis of slope cuts, Journal Bulletin of Engineering Geology and Environment, Vol.75, Issue 4, pp.1429–1444, 2016

Bài báo tạp chí Scopus

1. Pham VAN VIET, Nguyen ANH TUAN, Pham VAN HOA, Finite Element Method Application to Determine Appropreate Splitting Parameters for Dimensional Stone Quarries., Inżynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society), 2, 1, 95-103, 2020

2. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Hòa, Phạm Văn Việt, Lê Văn Quyển, Lê Thị Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Determining for an output capacity of dimension stone exploitation from the computer simulations to generate the fracture network in 3D: case study in some dimensional stone quarries in Vietnam, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 1, 134-145, 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M., Regroupement des discontinuité en familles principales dans massifs rocheux fracturés : conséquence sur l'analyse de stabilité à l'équilibre limite d'excavations à ciel ouvert, Journal Ingénierie des Ressources, Procédes produits et Environnement, Vol.01, Num. 02, pp.230-238, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Phương pháp mô phỏng, dự báo, xác định bán kính ảnh hưởng của đá văng do nổ mìn trên mỏ lộ thiên Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 1, 6, 16-18, 2019

2. Tuan Anh Nguyen, Dinh An Nguyen, Giang Van Vu, Quynh Van Tran, Prediction of ground vibration due to blasting: case study in some quarries in Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 3, Vol.59, 1-8, 2018

3. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đình An, Simulation (2D and 3D) of randomization orbit and radius affected of rockfall on open pit mines, Journal of Mining and Earth Sciences, Vol.58, 2, 58-65, 2017

4. Nguyễn Anh Tuấn, A methodology for the optimization of mining process in stone quarries: application for marble Thung Khuoc quarry (Vietnam) and dionyssomarble quarry, Journal of Mining and Earth Sciences, Vol.58, 7-17, 2017

5. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Mô phỏng môi trường khối đá nứt nẻ bằng thuật toán ngẫu nhiên để đánh giá mất ổn định sườn dốc, bờ mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Num.2, pp.89-96, 2017

6. Phạm Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Tối ưu số vòng kim cương trên dây cắt dùng trong khai thác đá khối, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 5, tr.1-5, 2016

7. Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Đình Hiếu, Kích thước hình học các khối đá và nguy cơ mất ổn định bờ mỏ và sườn dốc, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 2, pp;53-58, 2016

8. Nguyễn Anh Tuấn, Phương pháp phần tử rời rạc tương tác cứng: ứng dụng trong mô hình và phân tích các vấn đề ổn định trong ngành mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Tr.27-32, Số 05, 2016

9. Nguyễn Anh Tuấn, V. Merrien-Soukatchoff, M.Vinches, Nhóm các hệ khe nứt trong đá nứt nẻ thành các hệ chính áp dụng mô hình và phân tích ổn định các tầng mỏ đá Clues, CH Pháp, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 4, tr.106-111, 85, 2015

10. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Minh Hạnh, Tác động của các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và môi trường đến tiến trình đầu tư khai thác mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 6-10, 2010

11. Nguyễn Anh Tuấn, Các phương pháp xác định hàm lượng biên tối ưu với các mô hình tổ chức khai thác mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 42-46, 2010

12. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Lê Đức Minh, Đề xuất mô hình khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 4, 24-27,30, 2010

13. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ khai thác than bùn trên địa bàn Hà Tây, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 29, 64-69, 2010

14. Nguyễn Anh Tuấn, Xác định tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên khi áp dụng phương pháp chuẩn bị tầng mới theo phân tầng, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6, 8-11, 2006

15. Nguyễn Anh Tuấn, Khả năng áp dụng các thiết bị khai thác liên tục cho các mỏ lộ thiên Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 14, 46-49, 2006

16. Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Sĩ Giao, Xác định tốc độ xuống sâu và khả năng sản lượng của các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh trên cơ sở năng lực xúc bóc đất đá của mỏ, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 14, 53-55, 2006

17. Lê Văn Quyển, Pham Văn Hoà, Nguyễn Anh Tuấn, Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số nỏ mìn và ứng dụng nó trong tính toán tối ưu, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2, 9-10, 2005

18. Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá sét ở địa hình sườn dốc thoải., Thông tin Khoa học công nghệ mỏ, 10, 2005

19. Lê Văn Quyển, Nguyễn Anh Tuấn, Phương pháp xác định bằng thực nghiệm một số hệ số trong hoạt động khai thác mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6, 21-22, 25, 2004

20. Nguyễn Anh Tuấn, Vấn đề hàm lượng biên và cận biên trong quá trình khai thác các mỏ quặng lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 49-51, 0

21. Tuan Anh Nguyen, Stability conditions of jointed rock slope with contact dynamics method, Journal of Mining and Earth Sciences, Vol.56, pp.11-19, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Anh Tuan Nguyen, Van Hoa Pham, Van Viet Pham,, Determining for an output capacity of dimension stone exploitation from the computer simulations to generate the fracture network in 3d, The 13th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering (CMMP2019) June 13-14, 2019, Krabi, Thailand, 168-178, 2019

2. Nguyen Anh Tuan, Modelling a fractured rock mass applied to study the benches stability in quarry Ninhdan, Vietnam, Geo-spatial Technologies and Earth Ressources (GTER 2017), 387-392, 2017

3. Nguyen Anh Tuan, Nguyen Dinh An, Nhu Van Phuc, Nguyen Kong, Prediction of ground vibration due to blasting: case study in some open pit mine in Vietnam, Coal Mining and Utilization for Sustaibable Development International Conference (CM&USD 2017), Mae Moh Mine, Lampang, Thailan, , 2017

4. Tran Quang Hieu, Tuan Anh Nguyen, Determining optium fragmentation and blasting performance for the impact of rock mass structure in open pit Nui Beo Coal mine, Vietnam, International Conference on Advances in Mining and Tunneling (ICAMT 2016) – ESASGD 2016, pp.88-91, 2016

5. Tuan Anh Nguyen, Phạm Văn Việt, Lê Văn Quyển, Modelling of the rock mass and discontinuity structure aided design and planning methodology for marble Thung Khuoc quarries, Vietnam, International Conference on Advances in Mining and Tunneling (ICAMT 2016), ESASGD 2016, pp.66-74, 2016

6. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M., Rockfall hazard form DFN modelling of benches stability analysis with a stochastic approach, Proceedings of the international workshop on Advances in surface mining for environnemental protection and sustainble developement, pp.97-108, 2015

7. Nguyen Anh Tuan, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M, Grouping discontinuities of fractured rock mass into main sets: consequences on the stability analysis of open pit benches, DFNE. Vancouver, Canada, 213/1-8, 2014

8. Ho Si Giao, Bui Xuan Nam, Nguyen Anh Tuan, Mining technology for deep surface coal mines in Quangninh, Proceedings of the international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam, 5-10, 2008

9. Nguyen Anh Tuan, Research on suitable mining technology for clay mines in Vietnam to ensure safety and environmental protection, Proceedings of the international conference on advances in mining and tunneling, 90-100, 2008

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Anh Tuần, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão, Tối ưu một số thông số công nghệ khai thác đá khối bằng máy cưa cáp, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22, 271-280, 2011

2. Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá sét ở Việt Nam nhằm đảm bảo sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVIII. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, SaPa, 156-161, 2007

3. Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Sĩ Giao, Xác định tốc độ xuống sâu và khả năng sản lượng của các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh trên cơ sở năng lực xúc bóc đất đá của mỏ, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVII. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Đà Nẵng, 206-208, 2006

4. Lê Văn Quyển, Phạm Văn Hoà, Nguyễn Anh Tuấn, Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số nổ mìn và ứng dụng nó trong tính toán tối ưu, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVI, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, Nghệ An, 81-83, 2004

5. Lê Hữu Quỳnh, Nguyễn Anh Tuấn, Xác định chiều cao gạt hợp lý khi khai thác chọn lọc vỉa dốc đứng, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XV, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, Huế, 43-45, 2003

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi có cấu trúc phức tạp tỉnh Bắc Kạn, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 189 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 79-103, 2010

2. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo, Xây dựng và thử nghiệm mô hình công nghệ thân thiện với môi trường để khai thác quặng inmenit (titan) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 189 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 56-65, 2010

3. Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao tầng và việc lựa chọn thiết bị khai thác đến khả năng sản lượng của mỏ lộ thiên, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển1), Hà Nội, 130-135., 2008

4. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Nhữ Văn Bách, Nguyễn Phụ Vụ, Nghiên cứu biện pháp xư lý hang karst trong xây dựng cơ bản và khai thác cho khoáng sàng phía bắc mỏ đá vôi Hoàng Mai A – Công ty Xi măng Nghi Sơn, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển 1), Hà Nội, 88-94, 2008

5. Nguyễn Anh Tuấn, Xác định tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên khi áp dụng phương pháp chuẩn bị tầng mới theo phân, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển 1), Hà Nội, 100-105, 2006

6. Nguyễn Anh Tuấn, Vấn đề lựa chọn chế độ công tác mỏ lộ thiên, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển 1), Hà Nội, 85-89, 2004