Nhữ Văn Phúc
ThSNhữ Văn Phúc
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nhữ Văn Phúc
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387523
Số điện thoại nhà riêng 38385005
Email nhuvanphuc@humg.edu.vn