Lê Thị Minh Hạnh
GV.ThS.NCSLê Thị Minh Hạnh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Thị Minh Hạnh
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438387523
Email lethiminhhanh@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Thi Minh Hanh, Selection of the parameters of waste rocks for the dump ability, Proceeding of the 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunnelling, Hanoi, August 2012, Publishing House for Science and Technology, 105 -108, 2012, , 0

2. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Vu Dinh Hieu, Methods used for improving stabilization and predicting ARD area for coal mine waste dumps in Viet Nam, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology, 109-115, 2014, , 0

3. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Pham Van Hoa, Nguyen Hoang, Application of Goldsim simulation for mine water balance and waste management modeling, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology, 92-97, 2014, , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Văn Việt, Lê Thị Minh Hạnh, Lê Quí Thảo, Nghiên cứu đề xuất hình dạng bờ mỏ hợp lý cho khai thác lộ thiên xuống sâu ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 107-114, 2014, , 0

2. Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn, Lê Thị Minh Hạnh, Đoàn Trọng Luật, Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước của cục đá nổ mìn với các khâu xúc bốc và vận tải trên mỏ lộ thiên, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 107-114, 2014, , 0

3. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, Trần Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh, Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu trúc phức tạp vùng Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 223-228, 2012, , 0

4. Phạm Văn Khảm, Lê Thị Minh Hạnh, Bùi Hoàng Bắc, Tiềm năng khoáng sản bauxite vùng Tây Nguyên và các giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp bauxite ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 107-114, 2012, , 0