Trần Quang Hiếu
GVC.TS.Trần Quang Hiếu
Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ
Họ và tên Trần Quang Hiếu
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38387523
Email tranquanghieu@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn khai thác lộ thiên, Nhà C-P. 501, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. PHONEPASERTH SOUKHANOUVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn trong công tác nổ mìn cho các mỏ khai thác đá vôi của nước CHDCND Lào

2. Nguyễn Hoàng , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên

Thạc sĩ

1. Nguyễn Duy Hùng , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan trong điều kiện đất đá ngậm nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn phá vỡ đất đá cho mỏ than Cọc Sáu

2. Nguyến Tiến Đạt , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn hợp lý đảm bảo cỡ hạt đất đá phù hợp với hệ thống vận tải đất đá bằng băng tải đá cho mỏ than Cao Sơn-Vinacomin

3. Bounpanh PHOMMASANH , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn phù hợp với điều kiện khai thác mỏ quặng Đồng Pha Them tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào

4. Bùi Ngọc Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và đảm bảo an toàn cho các công trình bảo vệ nằm gần phía Bắc khai trường vỉa 15, 16 mỏ than Khánh Hoà

5. Lê Công Vũ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định mức độ đập vỡ đất đá hợp lý bằng nổ mìn phù hợp với đồng bộ thiết bị khai thác tại các mỏ đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

6. Lê Anh Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của loại chất nổ sử dụng đến sự thay đổi cường độ sóng chấn động và mức độ đập vỡ đất đá khi nổ mìn tại khai trường 22 mỏ Apatit Lào Cai

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự báo chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam, Mã số 105.99-2019.309, Thành viên Đang thực hiện

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các quy định kỹ thuật và yêu cầu quản lý an toàn đối với các loại kíp nổ điện, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2019

3. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam, Mã số ĐT.01.11/MĐCNKK, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2011

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh, Mã số B2018-MDA-03SP (Đề tài song phương với Hàn Quốc), 2018-2019, Thực hiện Đang thực hiện

2. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu đến cote -150m khu vực mỏ đá Tân Mỹ - Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương", Mã số 305/QĐ-UBND, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2020

3. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu đến cote -100m khu vực mỏ đá Phú Giáo, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương", Mã số 309/QĐ-UBND, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2020

4. Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2019

5. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -130m mỏ đá Núi Nhỏ, Mã số Mã số 831 QĐ/UBND tỉnh Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 24/5/2019

6. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -100m mỏ đá Thường Tân III và Thường Tân IV, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Mã số 3209/QĐ-UBND Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 24/01/2019

7. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -150m cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, Mã số 2385/QĐ-UBND Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 3/8/2018

8. Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu cường độ sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn, Mã số DT174047, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2017

9. Nghiên cứu áp dụng công nghệ nạp mìn sử dụng ống nilon trên các mỏ lộ thiên Việt Nam, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2015

10. Обоснование метода взрывания скальных горных пород, обеспечивающего уменьшение опасной зоны взрыва на открытых горных работах. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н., 2015., Mã số 25.00.20, , Nghiệm thu 2015

11. Белин В.А., Трусов A.A., Астахов Е.О., Бердов С.П., Сапронов Е.М., Чан Куанг Хиеу., Патент РФ от 17.12.2012., Mã số 2012154293, , Nghiệm thu 2014

12. Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2010-02-02ATLĐ, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2011

13. Nghiên cứu công nghệ khai thác hỗn hợp hầm lò- lộ thiên sử dụng đồng bộ thiết bị đào lò vận tải liên hợp, Thực hiện, Nghiệm thu 2006

14. Nghiên cứu lựa chọn giải pháp tạo bãi thải trong mỏ Na Dương và quy hoạch cho các mỏ lộ thiên TVN, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2005

15. Nghiên cứu lựa chọn loại MXTL hợp lý để xúc đất đá tầng cho các mỏ than lộ thiên của TVN, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2005

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu lựa chọn cấu trúc cột bua hợp lý để nâng cao hiệu quả đập vỡ đất đá và giảm thiểu cường độ sóng đập không khí khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên lớn vùng Quảng Ninh, Mã số T17-16, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2017

2. Lập dự án đầu tư nâng công suất mỏ sắt Nà Lũng đạt 350.000 tấn/năm – Công ty CP khoáng sản và luyện kim Cao Bằng, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2017

3. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn tầng cao cho một số mỏ quặng ở Việt Nam, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2010

4. Nghiên cứu áp dụng phương pháp nổ mìn tầng cao trong môi trường nén nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và bảo vệ môi trường cho mỏ quặng sắt Nà Lũng - Cao Bằng, Mã số T21-10, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2010

5. Nghiên cứu phương pháp khai thác phối hợp Lộ thiên và Hầm lò nhằm đạt sản lượng tối đa và đem lại hiệu quả kinh tế cho khu vực Hạ Vinh, mỏ sắt Tùng Bá - Hà Giang, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2009

6. Thiết kế kế các giải pháp xử lý đảm bảo ổn định bờ trụ Nam vỉa 14 và kết hợp khai thác tận thu vỉa 13 khu Tây bắc Suối Lại XN than 917 Công ty than Hòn Gai, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2007

7. Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất khi sử dụng lỗ khoan đường kính 200 – 230 mm ở Công ty TNHH MTV Khe Sim, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2006

8. Thiết kế KTTC nâng công suất KTLT V14 khu TB Suối Lại XN 917 Công ty than Hòn Gai lên 400.000 tấn/năm, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2006

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hoa Anh Nguyen, Dinh-An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui-Thao Le, Prediction of ground vibration intensity in mine blasting using the novel hybrid MARS–PSO–MLP model, Engineering with Computers, DOI : 10.1007/s00366-021-01332-8, 2021

2. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Hoang-Bac Bui, Predicting Ground Vibrations Due to Mine Blasting Using a Novel Artificial Neural Network-Based Cuckoo Search Optimization, Natural Resources Research, DOI : 10.1007/s11053-021-09823-7, 2021

3. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Estimating Air Over-pressure Resulting from Blasting in Quarries Based on a Novel Ensemble Model (GLMNETs–MLPNN), Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-021-09822-8, 2021

4. Hoang Nguyen, Xuan Nam Bui, Quang Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui Thao Le, Ngoc Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang Bac Bui, Hossein Moayedi, Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over pressure in open pit coal mine, Acta Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x, 2020

5. Yonghui Shang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hossein Moayedi, A Novel Artificial Intelligence Approach to Predict Blast-Induced Ground Vibration in Open-pit Mines Based on the Firefly Algorithm and Artificial Neural Network,, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09503-7, 2019

6. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hossein Moayedi, Predicting blast-induced peak particle velocity using BGAMs, ANN and SVM: a case study at the Nui Beo open-pit coal mine in Vietnam, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-019-8491-x, 2019

7. Xuan - Nam Bui, Pirat Jaroonpattanapong, Hoang Nguyen, Quang - Hieu Tran & Nguyen Quoc Long, A novel Hybrid Model for predicting Blast-induced Ground Vibration Based on k-nearest neighbors and particle Swarm optimization, Scientific Reports (Nature Research), https://doi.org/10.1038/s41598-019-50262-5, 2019

8. Xuan-Nam Bui, Yosoon Choi, Victor Atrushkevich, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Nguyen Quoc Long and Hung-Thang, Prediction of Blast-Induced Ground Vibration Intensity in Open-Pit Mines Using Unmanned Aerial Vehicle and a Novel Intelligence System, Natural Resources Research, DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-019-09573-7, 2019

9. Qiancheng Fang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Estimating Blast-Induced Air Over-Pressure in Quarry Mines Using Cubist-Based Genetic Algorithm, Natural Resources Research, DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-019-09575-5, 2019, 2019

10. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Tran Quang Hieu, Ngoc Luan Mai, A new soft computing model for estimating and controlling blast-produced ground vibration based on Hierarchical K-means clustering and Cubist algorithms, Applied Soft Computing, DOI: 10.1016/j.asoc.2019.01.042, 2019

11. Xiliang Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Dieu Tien Bui, Hossein Moayedi, Novel Soft Computing Model for Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-pit Mines Based on Particle Swarm Optimization and XGBoot,, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09492-7, 2019

12. Hoang Nguyen, Xuan‑Nam Bui, Quang‑Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh‑An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui‑Thao Le, Ngoc‑Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang‑Bac Bui, Hossein Moayedi,, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over‑pressure in open‑pit coal mine, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x, 2020, 0

Bài báo tạp chí Scopus

1. Quang-Hieu Tran, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Carsten Drebenstedt, Belin Vladimir Arnoldovich, Victor Atrushkevich et al., Evaluating the Effect of Meteorological Conditions on Blast-Induced Air Over-Pressure in Open Pit Coal Mines, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), 2366-2565, https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_9, 2021

2. Won-Ho Heo, Jung-hun Kim, Van-Duc Nguyen, Quang-Hieu Tran, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui et al., Development of a Blasting Vibration Monitoring System Based on Tri-axial Acceleration Sensor for Wireless Mesh Network Monitoring, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer(indexed by Scopus), 2366-2565, https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_10, 2021

3. Van-Duc Nguyen, Chang-Woo Lee, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Nguyen Quoc Long et al., Evaluating the Air Flow and Gas Dispersion Behavior in a Deep Open-Pit Mine Based on Monitoring and CFD Analysis: A Case Study at the Coc Sau Open-Pit Coal Mine (Vietnam), Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), 2366-2565, https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_12, 2021

4. Ngo Xuan Cuong, Do Nhu Y, Tran Quang Hieu, The influence of voltage quality on the performance of EKG excavators in open pit mines - Vinacomin, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(46), part 1, p. 139–146,, 1640-4920, http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-18, 2020

5. BUI Xuan Nam, NGUYEN Hoang, TRAN Quang Hieu, BUI Hoang Bac, NGUYEN Quoc Long, NGUYEN Dinh An, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, A Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No. 2 (44), vol. 2, 8-20, 2019

6. NGUYEN Hoang, BUI Xuan Nam, TRAN Quang Hieu, NGUYEN Quoc Long, VU Dinh Hieu, PHAM Van Hoa, LE Qui Thao, NGUYEN Phu VU, Developing an Advanced Soft Computational Model for Estimating Blast-Induced Ground Vibration in Nui Beo Open-pit Coal Mine (Vietnam) Using Artificial Neural Network, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No. 2 (44), vol. 2, 57-72, 2019

7. Чан Куанг Хиеу, Влияние конструкции скважинных зарядов на интенсивность сейсмических колебаний при массовых взрывах в угольных карьерах Вьетнама, Горный журнал.-Москва, №9.-С.118 ÷ 120. ISSN 0017-2278, 2014

8. Tran Tuan Minh., Bui Xuan Nam., Tran Quang Hieu., Nguyen Quang Huy, Research on the effects of the blasting pressure values on the stability of concrete lining in the existing tunnel during expansion auxiliary tunnel in Hai Van pass project of Viet Nam, Журнал «Устойчивое развитие горных территорий», №3 (37) 2018, 411÷419, 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Panagiotis G. Asteris, Quang Hieu-Tran, Danial Jahed Armaghani, Masoud Monjezi, Manoj Khandelwal and Phonepaserth Sukhanouvong, A comparative study of different artificial intelligence techniques in predicting blast-induced air over-pressure, Metaheuristic Computing and Applications, 2713-5519, DOI: https://doi.org/10.12989/mca.2020.1.2.001, 2020

2. Hoang Nguyen; Xuan-Nam Bui; Quang-Hieu Tran; Thao-Qui Le; Ngoc-Hoan Do; Le Thi Thu Hoa, Evaluating and Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open Cast Mine Using Artificial Neural Network, Springer Nature Applied Sciences, DOI: 10.1007/s42452-018-0136-2, 2018

3. Туан Минь Чан., Суан Нам Буй., Куанг Хиеу Чан., Куанг Хюи Нгуен., В.И. Голик, Обоснование влияния вмещающих пород на состояние горных выработок, Журнал «Безопасность Труда в Промышленности», №5.-С.17÷24. ISSN 0409-2961., 2018

4. Чан Куанг Хиеу., Буй Суан Нам., Белин. В.А, Определение влияния диаметра взрывных скважин на коэффициент сейсмичности при массовых взрывах вблизи охраняемых объектов на угольном разрезе «НуйБео» провинции Куанг Нинг Вьетнама, Журнал «Безопасность Труда в Промышленности», №7.-С.15÷18. ISSN 0409-2961., 2017

5. Нгуен Ван Тинь, Чан Куанг Хиеу, Перспективы исследования и применения взрывчатых веществ в военной и гражданской области, Неделя горняка - 2015 в МГИ -НИТУ «МИСиС». (ISBN 978-5-87623-891-7), 2015

6. Чан Куанг Хиеу, Белин В.А., Анализ результатов опытно-промышленной проверки способа забойки нисходящих отбойных скважин при массовых взрывах на угольных карьерах CPB, Неделя горняка - 2015 в МГИ -НИТУ «МИСиС». (ISBN 978-5-87623-891-7), 2015

7. Чан Куанг Хиеу, Влияние типа ВВ на сейсмическое действие взрывов при массовых взрывов на угольных карьерах Вьетнама, Горный информационно-аналитический бюллетень. № 1.- С. 405 – 407. ISSN 0236-1493., 2015

8. Чан Куанг Хиеу, Определение влияния конструкции забойки на интенсивность УВВ, обеспечивающего уменьшение опасной зоны взрыва на угольных разрезах Вьетнама, Горный информационно-аналитический бюллетень. № 1. - С. 422 - 425. ISSN 0236-1493., 2014

9. Чан Куанг Хиеу, В.А. Белин, Влияние скорости ветра и температуры воздуха на степень воздействия УВВ при взрывах скальных горных пород, Горный информационно-аналитический бюллетень. № 12.- С. 284 – 291. ISSN 0236-1493., 2013

10. Чан Куанг Хиеу, В.А. Белин, Анализ результатов натурных измерений параметров воздушных и сейсмических волн при проведении БВР на угольных карьерах «Нуйбео» во Вьетнаме, Горный информационно-аналитический бюллетень. № 8. - С. 213 - 219. ISSN 0236-1493., 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Long, Đánh giá khả năng áp dụng một số công nghệ và thiết bị tiên tiến cho các mỏ khai thác lộ thiên ở Việt Nam, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 61, Kỳ 5(2020), 16-32, 2020

2. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Hương Giang, Mô hình dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên dựa trên phương pháp lập trình di truyền, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 61, Kỳ 5(2020), 107-116, 2020

3. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình thực nghiệm để dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp mỏ, 0868-7052, 6, 23-28, 2019

4. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Ứng dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên để dự báo sóng va đập không khí sinh ra do nổ mìn trên mỏ than Đèo Nai, Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp mỏ,, Số 06, 47-53, 2017

5. Trần Quang Hiếu., Bùi Xuân Nam, Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của cấu trúc phân đoạn cột bua nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn trên các mỏ lộ thiên, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58 kỳ 5, 2017

6. Trần Quang Hiếu., Lê Công Vũ, Xác định mức độ đập vỡ đất đá nổ mìn hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 58-63, 2017

7. Trần Tuấn Minh., Đặng Văn Kiên., Trần Quang Hiếu., Nguyễn Quang Huy., Ảnh hưởng của chấn động nổ mìn khi thi công một đường hầm mới đến độ ổn định của đường hầm cũ bên cạnh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 53-59, 2017

8. Trần Quang Hiếu., Bùi Xuân Nam, Xây dựng phần mềm lập hộ chiếu khoan - nổ mìn cho các mỏ khai thác lộ thiên vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 46-52., 2017

9. Trần Quang Hiếu., Nguyễn Đình An., Lê Thị Thu Hoa, Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ kích nổ của chất nổ tới bán kinh vùng đập vỡ đất đá khi nổ mìn, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 50-52., 2016

10. Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Lê Thị Thu Hoa, Tạ Minh Đức, Nghiên cứu phương pháp xác định cường độ sóng va đập không khí theo điều kiện thời tiết khí hậu cho mỏ than Núi Béo, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 112-114., 2015

11. Lê Ngọc Ninh, Trần Quang Hiếu, Giải pháp nổ mìn giảm chấn động, bụi và khí độc hại tại các mỏ đá gần khu dân cư, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3. Tr. 9-11., 2010

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tran Quang Hieu., Nguyen Anh Tuan, Determining optimum fragmentation and blasting performance for the impact of structure rock mass in open pit Nui Beo Coal mine, Viet Nam, Conference Title: ESASGD 2016-ICAM, P.88-91. (ISBN: 978-604-76-1171-3)., , 2016

2. Белин В.А., Белин А.В., Дугарцыренов А.В., Чан Куанг Хиеу, Управление пылеобразованием при ведении взрывных работ на горных предприятиях, Proceedings of the 4rd International Conference on Advances in surface mining for environmental protection and sustainable development, 22 October, Ha Noi – Viet Nam, p. 141-147. (ISBN: 978-604-913-423-4)., , 2015

3. Кузнецов В.А., Чан Куанг Хиеу, Производство буровзрывных работ на строительстве основных сооружений гидроузла ХоаБинь, Proceedings of the 4rd International Conference on Advances in surface mining for environmental protection and sustainable development, 22 October,Ha Noi – Viet Nam, p. 169-177. (ISBN: 978-604-913-423-4)., , 2015

4. Чан Куанг Хиеу., Май Куанг Тхай., Фан Нгу Хоань, Исследование физико-механических свойств горных пород при сейсмическом микрорайонировании для снижения сейсмического действия взоывов при производстве массовых взрывов на угольных карьерах Вьетнама, Proceedings of the 4rd International Conference on Advances in surface mining for environmental protection and sustainable development, 22 October, Ha Noi – Viet Nam, p. 183-188. (ISBN: 978-604-913-423-4)., , 2015

5. Чан Куанг Хиеу., Нгуиен Динь Ан., Нхы Ван Фук., Белин В.А., Экспериментальное исследование влияния диаметра взрывных скважин на сейсмическое действие взрывов при производстве массовых взрывов на угольном разрезе НуйБео, Proceedings of the 4rd International Conference on Advances in surface mining for environmental protection and sustainable development, 22 October, Ha Noi – Viet Nam, p. 252-256 (ISBN: 978-604-913-423-4)., , 2015

6. Nguyen Dinh An, Tran Quang Hieu, Do Ngoc Hoan, Tran Dinh Bao, Belin V.A., Analayzing and evaluating the research result of experimental blasts at Nui Beo surface coal mine to reduce ground vibration and air blast near residential area, Proceedings of the 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 21-22 October, 2014,Vung Tau – Viet Nam, p. 79-82. (ISBN:978-604-913-248-3)., , 2014

7. Tran Quang Hieu., Nguyen Dinh An., Pham Van Viet., Ta Minh Duc, Belin V.A., Effects of climatic conditions on air blast overpressure when blasting near residents area at surface coal mines in Quang Ninh, Proceedings of the 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 116-119, 2014

8. Nguyễn Đình An, Trần Quang Hiếu, Trần Khắc Hùng, Một số phương pháp xác định vận tốc dao động cực đại gây ra bởi chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 20. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam. Tr. 119-124., , 2011

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, So sánh hiệu quả giữa mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình thực nghiệm trong dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 25, 177-182, 2018

2. Trần Quang Hiếu; Bùi Xuân Nam; Trần Tuấn Minh; Nguyễn Đình An; Nguyễn Hoàng; Nguyễn Quang Huy, Ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn đến các công trình trên mặt khi khai thác tại mỏ Đông Tràng Bạch, Uông Bí, Quảng Ninh, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ersd 2018), Tr.49-55, 2018

3. Trần Quang Hiếu; Bùi Xuân Nam; Nguyễn Hoàng; Nguyễn Đình An; Bùi Ngọc Hùng, Nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn trong điều kiện địa chất phức tạp tại phía Bắc khai trường vỉa 15, 16 mỏ than Khánh Hoà, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ersd 2018), Tr. 56-62, 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Quang Huy., Nguyễn Việt Khoa., Trần Tuấn Minh., Trần Quang Hiếu, Đánh giá ảnh hưởng của áp lực sóng nổ khi thi công hầm đến công trình hầm hiện hữu lân cận, Hội nghị Khoa học Công nghệ -Viện KHCN Giao thông vận tải, , 2017

2. Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Belin V.A, Phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu nổ mìn thực nghiệm trên mỏ Núi Béo nhằm mục đích giảm thiểu tác dụng chấn động và sóng va đập không khí khi nổ mìn gần các công trình cần bảo vệ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 210-216., , 2014

3. Lê Thị Thu Hoa., Nguyễn Hoàng., Trần Quang Hiếu., Trần Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh, Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu tạo phức tạp vùng Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 223-228., , 2012

4. Trần Quang Hiếu, Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn tầng cao trong môi trường nén cho mỏ quặng sắt Nà Lũng - Cao Bằng, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ lần thứ 19, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tr. 37-43., , 2010

5. Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Bách, Trần Quang Hiếu, Nhữ Văn Phúc, Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm những tác động có hại đến môi trường khi nổ mìn ở mỏ đá vôi Văn Xá thuộc Công ty HH xi măng LUKS - VN, Báo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ lần thứ 19, rường ĐH Mỏ - Địa chất, Tr. 3-9., , 2010