Phạm Văn Việt
GVC.ThS.NCSPhạm Văn Việt
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Văn Việt
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0248387523
Email phamvanviet@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Anh Tuan, Pham Van Hoa, Pham Van Viet, Tran Dinh Bao, Le Thi Hai, Simulatin of Fly -Rock Distance as a Function of Blast Condition: a Case Study in Vietnam, Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2 (46), 275-282, 2020

2. Pham Van Viet, Nguyen Anh Tuan, Pham Van Hoa, Finite Element Method Application to Determine Appropriate Splitting Parameters for Dimensional Stone Quarries, Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2 (46), 95-103, 2020

3. PHAM Van Hoa, BUI Xuan Nam, LE Van Quyen, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, Estimation of Truck - Shovel Despactching in Cao Son Open -Pit Coal Mine and the Ability in Applying Information Technology for Increasing its Effeciency, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, Vol.2, No. 2(44), 21-27, 2019

4. BUI Xuan Nam, NGUYEN Hoang, TRAN Quang Hieu, BUI Hoang Bac, NGUYEN Quoc Long, NGUYEN Dinh An, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, A Lasso and Elastic - Net Regularized Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, Vol.2, No. 2(44), 8-20, 2019

5. NGUYEN Anh Tuan, PHAM Van Hoa, PHAM Van Viet, LE Van Quyen, LE Thi Hai, NGUYEn Tuan Anh, Determining of an Output Capacity of Dimension Stone Exploitation from the Computer Simulation to Generate the Fracture Network in 3D: case study in some dimensional stone quarries in Vietnam, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, Vol.2, No. 2(44), 134-145, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Le Thi Thu Hoa, Jaroonpattanapong, Bui Xuan Nam, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Qui Thao, Approach of Recovering Thin Coal Seams, MISIS, Russia, 1, Pages 16-21, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Hòa, Trần Đình Bão, Nguyễn Duyên Phong, Nghiên cứu khả năng ứng dụng của sóng siêu âm trong việc xác định khe nứt cho khối đá ốp lát, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 5, 97-106, 2020

2. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Nguyễn Đình An, Lương Xuân Thưởng, Phương pháp mô phỏng dự báo, xác định bán kính ảnh hưởng của đá văng do nổ mìn trên mỏ lộ thiên Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 6, Trang 11-18, 2019

3. Phạm Văn Việt, Pirat Jaroonpattanapong, Ứng dụng phần mềm Shape Metrix 3D xác định mức độ nứt nẻ khối đá nhằm xác định chỉ tiêu thuốc nổ và hướng nổ mìn, Công nghiệp mỏ, Số 2-2019, Tr. 13-17, 2019

4. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Lê Thu Hoa, Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 2, Trang 139-146, 2017

5. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Mô hình khối nứt nẻ và cấu trúc khe nứt giúp thiết kế và kế hoạch tại mỏ đá khối Thung Khuộc, tỉnh Nghệ An, Tạp chí công nghiệp Mỏ, Trang 1-5, 2016

6. Tối ưu số vòng kim cương trên dây cắt dùng trong khai thác đá khối, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 6, 50-52, 2016

7. 5. Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu, Đỗ Ngọc Hoàn, Nghiên cứu ảnh hưởng của làm nghèo quặng tới hiệu quả của dự án khai thác quặng graphit Yên Bái, Tạp chí công nghiệp Mỏ, Số 4, 53-55, 2015

8. Lê Quí Thảo, Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão, Lê Thị Huệ, Đề xuất công nghệ khai thác sức nước để khai thác khoáng sản Mangan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tạp chí công nghiệp Mỏ, Số 6, 43-48, 2014

9. Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Tình hình khai thác khoáng sản sắt ở tỉnh Cao Bằng trong những năm gần đây, Tạp chí công nghiệp Mỏ, Số 4, 53-55, 2015

10. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Phạm Quốc Hùng, Lựa chọn dạng bờ mỏ hợp lý nhằm ngăn ngừa đá rơi với sự trợ giúp của phần mềm ROCFALL, Tạp chí công nghiệp Mỏ, Số 6, 16 - 20, 2011

11. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Lê Đức Minh, Đề xuất mô hình khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 2010

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Anh Tuan, Pham Van Viet, Le Thi Hai, Determining for an output capacity of dimension stone exploitation from the computer simulations to generate the facture network in 3D, GEOSEA 2018: 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of Southest Asia, Vietnam, , 2018

2. Pham Van Viet, Pirat Jaroonpattannapong, Bui Xuan Nam, Pham Van Hoa, Nguyen Dinh An, Application of 3D image in the determination of an appropriate powder factor and the most favourable blasting direction under the consideration of rock mass properties, GEOSEA 2018: 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of Southest Asia, Vietnam, , 2018

3. Le Van Quyen, Pham Van Hoa, Pham Van Viet, Study on Appropriate Fragmentation by Blasting for Practical Condition at Deo Nai Coal Mine, Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference (CM&USD 2017), Mae Moh Mine, Lampang Province, Thailand, Pages 182-187, 2017

4. Pham Van Viet, Nguyen Anh Tuan, Le Qui Thao, Le Thi Thu Hoa, Study on Establishing reasonable parameters of waste dump with multi-benches, Proceedings of International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resource, Hanoi, Vietnam, Pages 509-514, 2017

5. Vu Dinh Hieu, Pham Van Viet, Do Ngoc Hoan, The Potential Impotance of Mine Sites for Environment Protection and Sustainable Development, International Workshop on Advances in Surface Mining for, Page 127-130, 2015

6. Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Pham Van Viet, Tran Dinh Bao, An Overview of Titanium Placer in the Middle of Vietnam, The 11th International Conference on Earth Resources Technology and the 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, November 11-13th, Chiang Mai, Thailand, , 2013

7. Ha Tat Thang, Nguyen Anh Tho, Pham Trung Thuong, Pham Van Viet, Occupational safety in mining in Vietnam, Proceeding of the 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, August 2012, Hanoi, Vietnam, Pages 196-201, 2012

8. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Minh Hanh, Selection on suitable hauling method of waste rocks for Deo Nai Coal Mine, Proceeding of the 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, August 2012, Hanoi, Vietnam, Page 105-108, 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Hòa, Lê Thị Thu Hoa, Trần Đình Bão, Đánh giá công nghệ khai thác và đề xuất các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả khai thác đá ốp lát ở Việt Nam, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2020), 79-87, 2020

Bài báo hội nghị ngành

1. Phạm Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Thu Hoa, Lê Thị Hải, Xác định các thông số nêm hợp lý trong tách đá khối ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVIII, , 2018

2. Phạm Văn Việt, Lê Thị Minh Hạnh, Lê Quí Thảo, Nghiên cứu đề xuất hình dạng bờ mỏ hợp lý cho khai thác lộ thiên xuống sâu ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Trang 210-216, 2014

3. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu, Đánh giá rủi ro về tai nạn lao động trong khai thác mỏ lộ thiên, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Trang 435-440, 2012

4. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão, Tối ưu một số công nghệ khai thác đá khối bằng máy cưa cáp, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Trang 435-440, 2011

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Ổn định bờ mỏ trong khai thác mỏ lộ thiên, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Trang 49-55, 2010

2. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi có cấu trúc phức tạp tỉnh Bắc Kạn, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Trang 97-103, 2010

3. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Trần Đình Bão, Nghiên cứu thiết kế cấu trúc bờ mỏ hợp lý nhằm tăng cường hiệu quả khai thác và ngăn ngừa hiện tưởng đá rơi trên các mỏ đá vôi ở Việt Nam, Hội nghị hoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ -Địa chất, Hà Nội, , 2014