Trần Mạnh Xuân
GS.TS.NGNDTrần Mạnh Xuân
Họ và tên Trần Mạnh Xuân
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0247387523
Số điện thoại nhà riêng 37544847
Email tranmanhxuan@humg.edu.vn