Nguyễn Hoàng Sơn
PGS.TSNguyễn Hoàng Sơn
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1959
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 04 38216824
Email nguyenhoangson@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Phạm Văn Luận , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt mịn vùng Quảng Ninh

Thạc sĩ

1. Nguyễn Duy Pháp , Đại học Mỏ - Địa chất, 2004, Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng thuốc tập hợp axit naphthenic để tuyển nổi quặng tinh zircon của xưởng tuyển sa khoáng Thừa Thiên Huế, nhằm nâng cao hàm lượng zircon

2. Nguyễn Thị Phụng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2005, Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng giảm xianua trong công nghệ tuyển nổi quặng chì kẽm Chợ Điền

3. Đinh Thị Thu Hiên , Đại học Mỏ - Địa chất, 2006, Tên đề tài: Nghiên cứu một số chế độ tuyển nổi quặng apatit – cacbonat Lào Cai

4. Trần Văn Sơn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2007, Tên đề tài: Nghiên cứu giảm hàm lượng sắt trong sản phẩm trung gian quặng thiếc giàu sắt Quỳ Hợp bằng phương pháp hòa tách

5. Hoàng Thị Bích Hòa , Đại học Mỏ - Địa chất, 2008, Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển và hòa tách quặng vàng gốc Minh Lương, Lào Cai

6. Lê Việt Hà , Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi quặng sắt vùng Tùng Bá, Vị Xuyên, Hà Giang

7. Bùi Tiến Hải , Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tuyển nổi xỉ luyện đồng nhà máy luyện đồng Lào Cai

8. Bùi Huyền Trang , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu thu hồi vàng từ quặng gốc vàng Minh Lương- Lào Cai bằng công nghệ kết hạt than dầu

9. Nguyễn Thị Thu Thủy , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển nổi quặng apatit đô lô mit Lào cai với thuốc tập hợp dạng axit hydroxamic

10. Phạm Thị Hải Đăng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ thu hồi sản phẩm MgCO3 từ quặng đôlômit vùng Bút Sơn, Hà Nam

11. Trần Thị Duyên , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit cacbonat Lào Cai bằng sơ đồ tuyển nổi hai giai đoạn tuyển nổi cacbonat-tuyển nổi cation

12. Đông Văn Đồng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng liti vùng La Vi tỉnh Quảng Ngãi

13. Bùi Kim Dung , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit cacbonat Mỏ Cóc – Lào Cai với thuốc tập hợp Berol 2015

14. Trương Thị Quý , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ hòa tách tinh quặng vàng tuyển nổi mỏ Minh Lương- Lào Cai bằng thioure trong môi trường kiềm

15. Nguyễn Thị Vân Anh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu hòa tách tinh quặng tuyển nổi quặng vàng Minh Lương - Lào Cai trong dung dịch thiosulphat

16. Nguyễn Thị Tâm , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển nổi quặng apatit -cacbonat-silicat nghèo (quặng loại IV) vùng Mỏ Cóc - Lào Cai

17. Lê Thanh Kim , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển nổi than hạt mịn vùng Quảng Ninh trong dung dịch nước muối

18. Nguyễn Văn Thăng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

19. Trần Ngọc Anh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

20. Souliphone Khammanykhot , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển luyện quặng vàng mỏ Vang Tat, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào

21. Nguyễn Thị Huyền Trang , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

22. Nguyễn Thị Thanh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu chế tạo thiết bị và công nghệ tuyển tầng sôi để tuyển than hạt mịn, Mã số ĐT.04.11/ĐMCNKK, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 14/6/2013

2. Nghiên cứu công nghệ chế tạo thuốc tuyển và tuyển quặng apatit loại 2 Lào Cai, Mã số Đề tài độc lập cấp nhà nước, Chủ nhiệm đề tài nhánh, Nghiệm thu 04/2012

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo thiết bị lắng cô đặc bùn than mịn dạng tấm nghiêng trong phòng thí nghiệm, Mã số B2010-02-81 (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 21/6/2012

2. Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than hạt mịn cấp 0,1-1mm trong phòng thí nghiệm, Mã số B2008-02-45 (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 17/9/2009

3. Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng Ninh, Mã số Đề tài Bộ Công Thương, Tham gia chính, Nghiệm thu 07/4/2008

4. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình công nghệ hợp lý tuyển than vùng Quảng Ninh, Mã số Đề tài Bộ Công Thương, Tham gia chính, Nghiệm thu 15/4/2007

5. Nghiên cứu công nghệ khử tạp chất asen trong tinh quặng thiếc tuyển trọng lực, Mã số B2000-36-63 (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 13/2/2001

6. Nghiên cứu tận dụng quặng apatit nghèo để sản xuất phân bón, hóa chất và vật liệu xây dựng, Mã số B98-36-31 (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Tham gia chính, Nghiệm thu 13/2 /2000

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Hoàng Sơn, Kết hạt kỵ nước và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 4, 26-27, 1998

2. Nguyễn Hoàng Sơn, Đinh Ngọc Đăng, Slam mịn và tổn thất apatit trong tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6, 2-4, 1999

3. Nguyễn Hoàng Sơn, Sự tích tụ slam mịn và một số vấn đề công tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 1, 6-7, 2002

4. Nguyễn Hoàng Sơn, Những xu hướng mới trong lĩnh vực thiết bị tuyển nổi trên thế giới, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 1, 26-27, 2008

5. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu tuyển một số mẫu than mịn cấp hạt 0,1-1mm trên thiết bị tuyển tầng sôi phòng thí nghiệm, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 4, 22-26, 2009

6. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nghiên cứu chế độ công nghệ tuyển than cấp hạt 0,1-3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 54-57, 2011

7. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú, Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tạo xung bằng nước và khí đến hiệu quả tuyển than hạt mịn trên thiết bị tuyển tầng sôi., Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 50-54, 2011

8. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu thông và dầu hỏa đến hiệu quả tuyển than trong thiết bị tuyển tầng sôi RC, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 65-72, 2011

9. Phạm Văn Luận, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Hoàng Sơn, Xác định tốc độ dòng nước cần thiết để hạt khoáng đi vào sản phẩm tràn thiết bị tuyển tầng sôi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 46-49, 2012

10. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu lắng đọng một số mẫu bùn than mịn trên thiết bị lắng cô đặc dạng tấm nghiêng, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 1, 31-34, 2012

11. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Hoàng Hữu Đường, Thiết kế và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển tầng sôi bán công nghiệp để tuyển than cám chất lượng xấu 0-6mm tại mỏ than Hà Tu, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 39-42, 2013

12. Nguyễn Hoàng Sơn, Nghiên cứu thí nghiệm tuyển quặng apatit loại 2 Lào Cai bằng thuốc tập hợp axit hydroxamic, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2014

13. Nguyễn Hoàng Sơn, Hòa tách quặng tinh tuyển nổi vàng Minh Lương Lào Cai bằng dung dịch thioure trong môi trường kiềm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 47-48, 2014

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Pham Huu Giang, Nguyen Hoang Son, Hoang Minh Hung, Tran Van Trach, Review on mineral beneficiation and processing in Vietnam, International Mining Conference - Advanced mining for sustainable development. Halong – 2010., 715-723, 2010

2. Nguyen Hoang Son, Non-cyanide depression of sphalerite for Cho Dien lead-zinc ore flotation, Workshop Viet Nam –Thailand on Mining environmental problems and protection, 114-118, 2009

3. Pham Văn Luan,, Nguyen Hoang Son, Pham Huu Giang, Beneficiation of fine coal containing high ash in Hatu coal mine by fluidized bed separator, International Mining Conference - Advanced mining for sustainable development. Halong – 2010, 747-752, 2010

4. Nguyen Hoang Son, Nhu Thi Kim Dung, Two-stage flotation flowsheets for the apatite-carbonate ore, Lao Cai, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, 2012, 219-221, 2012

5. Nhu Thi Kim Dung, Nguyen Hoang Son, Vu Thi Chinh, Phung Tien Thuat, Recovery of copper from Ta Phoi - Lao Cai ore samples by floatation, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, 2012, 230-235, 2012

6. Pham Văn Luan,, Nguyen Hoang Son, Nguyen Ngoc Phu, Recovery of clean coal particles into overflow product of the fluidized bed separator, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, 2012, 245-250, 2012

7. Nguyen Hoang Son, Leaching of gold flotation concentrate from Minh Luong mine, Lao Cai province in alkaline thiourea solution, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 2014, 204-207, 2014

8. Nguyen Hoang Son, Pham Van Luan, Nguyen Ngoc Phu, Research into technological regim of coal size fraction of 0.1-3mm by fluidized bed separator, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 2014, 208-212, 2014

9. Nguyen Ngoc Phu, Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son, Effect of water and air pulsation on the separation performance of fine coal of size fraction 0.1-3mm in fluidized bed separator, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 2014, 200-203, 2014

10. Pham Văn Luan, Nguyen Hoang Son, Nguyen Ngoc Phu, Effect of pine oil and kerosence on separation efficiency of coal fine range 0.1-3mm in fluidized bed separator type RC, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Vung Tau, 2014, 197-199, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Hoàng Sơn, Sử dụng phần mềm MATLAB xác định hệ số của một số phương trình tuyển khoáng từ số liệu thực nghiệm, Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XV, 238-240, 2003

2. Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Phụng, Đỗ Văn Thuận, Một số chế độ đè chìm sphalêrit trong tuyển nổi chọn riêng galênit và sphalêrit không dùng xianua, Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVII, Đà Nẵng, 432-435, 2005

3. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu tuyển một số mẫu than mịn cấp hạt 0,1-1mm trên thiết bị tuyển tầng sôi phòng thí nghiệm, Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVIII, 293-297, 2009

4. Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Quý, Các phương pháp công nghệ hòa tách xyanua để thu hồi vàng từ quặng và quặng tinh, Hội nghị khoa học công nghệ tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, 159-167, 2010

5. Trần Trung Tới, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Quý, Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tiền xử lý quặng vàng gốc sulfua Đức Trọng- Trà Năng-Lâm Đồng, Hội nghị khoa học công nghệ tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, 196-204, 2010

6. Nguyễn Hoàng Sơn, Phương pháp khai thác hòa tách tại vỉa muối carnalit, Hội nghị khoa học công nghệ tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, 270-276, 2010

7. Trần Trung Tới, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Quý, Định hướng và lựa chọn công nghệ chế biến hợp lý quặng vàng gốc sulfua Đức Trọng, Trà Năng, Lâm Đồng, Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXIII, 490-496, 2011

8. Lê Việt Hà, Nguyễn Hoàng Sơn, Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi quặng sắt ô xit Tùng Bá, Vị Xuyên, Hà Giang, Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXIII, 505-511, 2011

9. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, Hoàng Hữu Đường, Thiết kế và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển tầng sôi bán công nghiệp để tuyển than cám chất lượng xấu 0-6mm tại mỏ than Hà Tu, Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVIII, 374-377, 2012

10. Nguyễn Hoàng Sơn, Một số vấn đề cần xem xét trong đánh giá và lựa chọn công nghệ tuyển nổi quặng apatit loại 2 Lào Cai, Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 401-408, 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Hoàng Sơn, Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tích tụ slam mịn trong sản phẩm trung gian sơ đồ tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14, 214-218, 2000

2. Nguyễn Hoàng Sơn, Đinh Ngọc Đăng, Nghiên cứu quá trình tuyển nổi slam apatit mịn với khoáng vật mang bằng mô hình động học, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 204-208, 2002

3. Nguyễn Hoàng Sơn, Một số sơ đồ tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai có áp dụng nguyên lý tuyển nổi với vật mang, Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 182-187, 2002