Lê Việt Hà
ThSLê Việt Hà
Nhân viên hành chính
Họ và tên Lê Việt Hà
Đơn vị Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Email levietha@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu