Phạm Thanh Hải
GV.TSPhạm Thanh Hải
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thanh Hải
Đơn vị Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Email phamthanhhai@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Tuyển Khoáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Thanh Hai Pham, Urs A. Peuker, Shrinkage Cracking During Filtration Experiments - Influence of Suspension Concentration on Crack Formation, The International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM 2020), 385 - 406, 2021

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Thanh Hai Pham, U. A. Peuker, Shrinkage Cracking During Filtration - Influence of some parameters on crack formation, Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen Mechanische Flüssigkeitsabtrennung und Gasreinigung, , 2019

2. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải, Kết quả nghiên cứu cải tiến máy lắng lưới chuyển động xây dựng phân xưởng tuyển để tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh, Hội nghị KHCN Tuyển Khoáng toàn quốc lần thứ 4, , 2014

3. Vũ Thị Chinh, Phạm Thanh Hải, Khử lưu huỳnh trong than bằng phương pháp clo khô ở nhiệt độ thấp, Hội nghị KHCN Tuyển Khoáng toàn quốc lần thứ 4, , 2014

4. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường, Phạm Thanh Hải, Nghiên cứu tuyển cát đỏ, Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, HNKH kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 22, , 2011

Bài báo hội nghị trường

1. Phạm Thanh Hải, Thiết bị tuyển nổi cột và một số nghiên cứu sơ bộ trong tuyển than, HNKH lần thứ 20 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, , 2012

2. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải, Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động, HNKH lần thứ 19 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, , 2010

3. Phạm Thanh Hải, Bùi Huyền Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nghiên cứu tuyển quặng sắt Lào Cai, Báo cáo Khoa học Sinh viên, , 2008