Phùng Tiến Thuật
GV.ThSPhùng Tiến Thuật
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phùng Tiến Thuật
Đơn vị Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Email phungtienthuat@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Tuyển khoáng, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chât, Số 18 Phố Viên, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển một số khoáng sản phi kim độ hạt thô tại Việt Nam, Mã số B2016-MDA-08ĐT, Tham gia, Nghiệm thu 30/12/2017

2. Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh, Mã số B2016-MDA-07ĐT, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

3. Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi Jameson để tuyển nổi bùn than, Mã số B2014-02-17, Tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng lưu huỳnh trong quặng tinh sắt nhà máy tuyển đồng Sin Quyền – Lào Cai, Mã số T17-19, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

2. Nghiên cứu nâng cao chất lượng tinh quặng Graphit vùng Yên Thái- Yên Bái bằng quá trình hòa tách, Mã số T17-17, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

3. Nghiên cứu công nghệ khử kẽm trong quặng sắt Thạch Khê bằng phương pháp vê viên - thiêu trong môi trường giàu oxii, Mã số T17-18, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

4. Nghiên cứu thu hồi bột bismut kim loại sạch 98% từ tinh quặng tuyển nổi mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên bằng quá trình liên hoàn: Hoà tách – ximăng hóa., Mã số T15-18, Tham gia Đang thực hiện

5. Nghiên cứu chế tạo thiết bị băng tải dốc để tuyển than cám cấp 3-20mm, Mã số T14-24, Tham gia Đang thực hiện

6. Nghiên cứu áp dụng phương pháp Becher để thu hồi TiO2 từ tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận, Mã số T13-32, Chủ nhiệm Đang thực hiện

7. Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn bằng thiết bị tuyển nổi cột, Tham gia Đang thực hiện

8. Nghiên cứu công nghệ liên hợp luyện Chì-Vàng để xử lý tinh quặng vàng asenoprit sau khâu tuyển nổi của mỏ vàng Trà Năng, Lâm Đồng, Tham gia, Nghiệm thu 12/2011