Trần Văn Được
GV.ThSTrần Văn Được
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Văn Được
Đơn vị Bộ môn Tuyển khoáng
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (024) 37550581
Email tranvanduoc@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu tuyển than cám 0,5-8 mm vùng Vàng Danh - Uông Bí trên thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat năng suất 1,0 t/giờ, Mã số ĐTKHCN.064.19, Tham gia, Nghiệm thu 12/2019

2. Nghiên cứu tuyển nổi quặng Apatit loại 3 Lào Cai trên thiết bị tuyển nổi cột có rửa bọt nhằm nâng cao chất lượng tinh quặng đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất DAP, Mã số ĐTKHCN.083/18, Tham gia, Nghiệm thu 1/2019

3. Nghiên cứu chế tạo thuốc tuyển từ dầu thải để tuyển nổi bùn than chất lượng xấu, Mã số 091.18.ĐT.BO/HĐKHCN, Tham gia, Nghiệm thu 1/2019

4. Nghiên cứu công nghệ chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển một số khoáng sản phi kim độ hạt thô tại Việt Nam, Mã số B2016-MDA-08ĐT, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

5. Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh, Mã số B2016-MDA-07ĐT, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu tuyển nổi than bụi lò cao, áp dụng cho Nhà máy gang thép Cao Bằng, Mã số T18-23, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2019

2. Nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng lưu huỳnh trong quặng tinh sắt nhà máy tuyển đồng - Lào Cai, Mã số T17-19, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

3. Nghiên cứu công nghệ khử kẽm trong quặng sắt Thạch Khê bằng phương pháp vê viên - thiêu trong môi trường giàu oxi, Mã số T17-18, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2017

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Li Hang, Ding Yuehua, Chen Wenda, Simulate the Ti(C, N) Bonding Layer of the Blast – Furnace Crucibe in the Laboratory Conditions, Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science Edition), Vol.35 No.6, 2010

2. Chen Wenda, Zhai Dacheng, Li Hang, Study on Balling Properties of Pyrite Cinder, Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science Edition), Vol.36 No.1, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Thị Nhung, Trần Văn Được, Nghiên cứu tuyển các cấp hạt mẫu than cám mỏ Vàng Danh trên thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat năng suất đến 1t/h, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 35, 2020

2. Nhữ Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Sơn, Vũ Thị Chinh, Trần Văn Được, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển mẫu than Vàng Danh cỡ hạt -0,3mm trên thiết bị tuyển nổi cột dạng tấm nghiêng Reflux 01/04/2020, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 2, 68-75, 2020

3. Trần Văn Được, Nguyễn Hoàng Sơn, Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Nghiên cứu thu hồi than từ bụi túi vải lò cao trên thiết bị tuyển nổi cột, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 1, 124-131, 2020

4. Nguyễn Hoàng Sơn, Phùng Tiến Thuật, Trần Văn Được, Nghiên cứu tuyển nổi quặng apatit loại III Lào Cai trên thiết bị tuyển nổi dạng tấm nghiêng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 37-42, 2019

5. Nguyễn Hoàng Sơn, Phùng Tiến Thuật, Trần Văn Được, Nghiên cứu tuyển quặng Apatit loại II mỏ Cóc - Lào Cai ở chế độ nghiền thô bằng sơ đồ kết hợp tuyển nổi tầng sôi và tuyển nổi thông thường, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 1- 2018, Tr 7-12, 2018

6. Trần Văn Được, Nghiên cứu đặc tính vê viên của quặng sắt Thạch Khê, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, Kỳ 5, Tr 419 - 423, 2017