Đinh Thị Lệ Hà
GVC.TSĐinh Thị Lệ Hà
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đinh Thị Lệ Hà
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0904257655
Email Dinhleha77humg@gmail.com