Dương Thành Trung
GVC.TSDương Thành Trung
Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Dương Thành Trung
Đơn vị Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Hội đồng Khoa, Bộ môn Trắc địa Phổ thông và Sai số
Chức vụ Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550807
Số điện thoại di động 0932202162
Email duongthanhtrung@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Chiang, K.-W.; Lin, C.-A.; Duong, T.-T, The Performance Analysis of the Tactical Inertial Navigator Aided by Non-GPS Derived References, Remote Sensing, 6, 12, 12511-12526, 2014

2. Duong, T.T. and Chiang, K.W, Non-linear, non-Gaussian estimation for INS/GPS integration, Sensor Letter, 10, 5-6, 1081-1086(6), 2012

3. Chiang, K.-W., Duong, T.T., Liao, J.-K., Lai, Y.-C., Chang, C.-C., Cai, J.-M., and Huang, S.-C, On-Line Smoothing for an Integrated Navigation System with Low-Cost MEMS Inertial Sensors, Sensors, 12, 12, 17372-17389, 2012

4. Chiang, K.-W., Duong, T.T., and Liao, J.-K, The Performance Analysis of a Real-Time Integrated INS/GPS Vehicle Navigation System with Abnormal GPS Measurement Elimination, Sensors, 13, 8, 10599-10622, 2013

5. Duong, T.T. and Chiang, K.W, Real-time INS/GPS Integration with Optimal On-line Smoothing for Mobile Mapping Systems Utilizing a Low Cost MEMS IMU, Journal of Aeronautics, Astronautics and Aviation, 45, 3, 187 - 194, 2013

6. Hone-Jay Chu, Guang-Je Tsai, Kai-Wei Chiang and Thanh-Trung Duong *, GPS/MEMS INS Data Fusion and Map Matching in Urban Areas, sensors, 13, 9, 11280-11288, 2013

7. Dương Thành Trung, Kai-wei Chiang, Dinh-Thuan Le, On-line Smoothing and Error Modelling for Integration of GNSS and Visual Odometry, sensors, 19, 23, 5259, 2019

8. Rui Sun; Yuanxi Yang; Kai-Wei Chiang; Thanh-Trung Duong; Kuan-Ying Lin; Guang-Je Tsai, Robust IMU/GPS/VO Integration for Vehicle Navigation in GNSS Degraded Urban Areas, IEEE Sensors Journal, 20, 17, 10110 - 10122, 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Thanh Trung Duong, Nguyen Van Sang, Do Van Duong and Kai-Wei Chiang, The performance evaluation of the integration of Inertial Navigation System and Global Navigation Satellite System with Analytic constraints, Journal of Environmental Science and Engineering A, 6, 6, 313-320, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Dương Thành Trung, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Văn Dương, GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK, Tạp chí khoa học Tài nguyên và môi trường, 47, 2023

2. Dương Thành Trung, Trương Minh Hùng , Trần Trung Chuyên, Đỗ Văn Dương, Nâng cao độ chính xác hệ thống dẫn đường tích hợp GNSS/INS cùng điều kiện ràng buộc vận tốc không đối với các hướng vuông góc với hướng di chuyển, Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Mỏ-Địa chất, 58, 1, 53-60, 2017

3. Dương Thành Trung, Đào Văn Khánh, Trương Minh Hùng, Nguyễn Đức Mạnh, Nâng cao độ chính xác của mô hình số địa hình bằng phương pháp lọc Kalman và phép làm trơn Rauch-Tung-Striebel, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 3, 31, 29-34, 2017

4. Phạm Trung Dũng; Dương Thành Trung, Khả năng ứng dụng một số phép lọc cho phương trình phi tuyến sử dụng trong định vị, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 58, 4, 34-42, 2017

5. Dương Thành Trung; Hoàng Thị Thủy; Võ Minh Tuấn, Giải pháp định vị GPS tương đối động xử lý́ sau với nhiều trạm cơ sở trong công tác thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 60, 2, 98-105, 2019

6. Trần Viết Tuấn; Dương Thành Trung; Diêm Công Trang, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác đo đạc, xử lý số liệu trắc địa trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 44, 6, 11-16, 2020