Nguyễn Quang Thắng
ThSNguyễn Quang Thắng
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Quang Thắng
Đơn vị Tổ máy Trắc địa
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37524467
Số điện thoại di động 0979986065
Email thangpmtd@gmail.com