Văn phòng: Tầng 5, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38385093 / 024.38385840

Email: cuuchienbinh@humg.edu.vn

Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2000 theo Quyết định số 337/QĐ-CCB ngày 15/12/2000 của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến Binh Thành phố Hà Nội.

Hội Cựu Chính binh trường có cơ cấu tổ chức gồm Ban Chấp hành hội và 5 Chi hội: Chi hội Hiệu bộ, Chi hội Kinh tế - Lý luận Chính trị – Khoa học Cơ bản, Chi hội Trắc địa - Công nghệ Thông tin, Chi hội Mỏ - Cơ Điện - Xây dựng và Chi hội Địa chất - Dầu khí - Môi trường.

Hội Cựu chiến binh trường được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ của một tổ chức chính trị-xã hội. Hàng năm, Hội đã xây dựng và triển khai chương trình công tác của Hội theo các nghị quyết của Đảng ủy trường và định hướng công tác của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội. Đặc biệt đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng hội viên là phải làm tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gương mẫu tham gia các phong trào của Nhà trường, đoàn kết gúp đỡ lẫn nhau trong công tác và cuộc sống. Hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường trong việc tuyên truyền, động viên hội viên, cán bộ và sinh viên hưởng ứng các phong trào xã hội do Thành phố Hà Nội,  Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội và Nhà trường phát động.

Nhân dịp các ngày lễ chiến thắng 30/4 và 7/5,  Hội Cựu chiến binh trường đã tổ chức các đợt sinh hoạt “Trở về cội nguồn”, “Thăm lại chiến trường xưa”, “Tri ân đồng đội” …, đã lôi cuốn được đông đảo hội viên và cán bộ nhà trường tham gia. Hội đã và đang tích cực tham gia Đề án “Giảm nghèo và xóa nhà dột nát” của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Cựu chiến binh đã góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh hùng dân tộc, truyền thống của Nhà trường cho cán bộ và sinh viên trong trường.

Với những hoạt động và thành tích của Hội, Hội Cựu Chiến binh trường và nhiều hội viên của Hội được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng “Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam”; được Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội liên tục hàng năm tặng danh hiệu thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu tiêu biểu” và Bằng khen “Cựu chiến binh gương mẫu”. 

 

 

File đính kèm