Văn phòng: Phòng F101 - Nhà F, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: hoisinhvien@humg.edu.vn

Giới thiệu chung về Hội Sinh viên Trường

Hội sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập năm 1988. Là một tổ chức chức trị - xã hội của sinh viên, Hội sinh viên trường đã tập hợp, đoàn kết, khuyến khích hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. Hội sinh viên Trường tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ 2021 – 2023 bao gồm 27 đồng chí, trong đó số lượng ủy viên ban thư ký là 09 đồng chí với 1 đồng chí Chủ tịch và 03 đồng chí Phó Chủ tịch.

Hội sinh viên Trường trực tiếp quản lý 10 Liên chi Hội và 19 Câu lạc bộ sinh viên.

Mục tiêu và định hướng phát triển 

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất những năm tiếp theo: Xây dựng sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất có ước mơ hoài bão, khát vọng cống hiến, có lối sống đẹp, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng làm chủ khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập; xây dựng Hội Sinh viên nhà trường ngày càng vững mạnh, trở thành mái nhà chung cho sinh viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Fanpages: https://www.facebook.com/DTNHSV