Hỏi đáp về vấn đề học Tiếng Anh của K59

06/01/2017 In bài viết

Kính gửi phòng đào tạo đại học trường Mỏ địa chất

1.Em muốn hỏi đã có thông báo chính thức nào về việc chuyển NEF 1,NEF 2 thành tự chọn C chưa ạ?
2.Em là K59 thi đầu vào đạt 90/100 điểm thì em sẽ học tiếng anh nào để thay thể 6 tín tiếng anh trong chương trình cũ
3.Những bạn khóa em nếu chưa đạt 70/100 hoặc chưa thi đầu vào thì sẽ phải làm gì để học đủ 6 tín tiếng anh trong trường
Em xin cảm ơn!!!

Phạm Văn Bình - virgopham96@gmail.com

Trả lời: Học tiếng anh K59

04/05/2017

  1. Nếu đã học NEF1, NEF2 rồi em có thể đăng ký đấy là môn học tự chọn C của em trong trường hợp 6 tín chỉ tiếng anh theo quy định của em đã hoàn thành
  2. Học tiếng anh  3, 4
  3. Nhà trường sẽ mở lớp và xếp lớp theo đúng trình độ sau khi kiểm tra

Quốc Dũng