bảo lưu KQ

09/02/2017 In bài viết

bây giờ em muốn bảo lưu kết quả học tập thì làm như thế nào ạ?

Nguyễn Tiến Anh - kuro0916854869@gmail.com

Trả lời: Thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập

04/05/2017

Em cần làm đơn xin nghỉ học có bảo lưu kết quả học tập theo mẫu có tại mục biểu mẫu của trang http://dtdh.humg.edu.vn/

Quốc Dũng