miễn giảm học phí

19/02/2017 In bài viết

cho e hỏi gia đình thuộc chính sách nghèo vào cận nghèo thì có được giảm học phí không ạ nếu được giảm thì giảm bao nhiêu %?

GIANG - tranvangiang26021998@gmail.com